Page 12

Højovnens arbejdsmåde.

ORMÅLET MED HØJOVNEN er at få

udskilt jernet af malmen. Imidlertid er det ikke således, at det rene jern gemmer sig i malmen som småstykker og derved kan udskilles på enkel måde. Nej - jernet er kemisk bundet til andre stoffer og foreligger i malmen som jernilte, hvorfor der skal en kemisk proces til for at opnå det ønskede resultat, og ikke blot en almindelig udsmeltning. Af den grund er det f. eks. ikke muligt at udskille jernet i en elektrisk ovn, uden at der samtidig tilføres kulstof f. eks. i form af koks. Koksene i en almindelig højovn har 2 formål: dels at virke som brændsel til opnåelse af en passende temperatur og dels at tilføre malmen det kulstof, som er nødvendigt for den kemiske proces, hvorved jernet udskilles af malmen. Nu er det således, at ilten nok i tidernes morgen har indgået en inderlig forbindelse med jernet og dannet jerniltene i malmen. Men kulstof kan ilten slet ikke stå for - og er der tilstrækkelig temperatur til stede, forsvinder ilten fra jernet for at forene sig med kulstoffet. Medens en tilsvarende troløshed ikke er velanskrevet blandt mennesker, er den til stor fordel ved jernfremstillingen, og højovnens konstruktion er lagt an på at fremme denne. Processen kaldes iøvrigt en reduktion, og den foregår dels direkte og dels indirekte. Den direkte reduktion finder sted i den nederste og varmeste

12

del af ovnen ved, at kulstoffet og jerniltene her er i direkte berøring med hinanden under glohede, og kulstoffet har naturligvis under disse omstændigheder intet besvær med at stikke af med ilten og lade jernet ene tilbage. Kemisk set ser bortførelsen således ud: FeO + C = Fe + CO*. Den indirekte reduktion foregår ved, at der længere oppe i ovnen, hvor temperaturen ikke er så høj, dannes kulilte, idet der i denne zone ikke er luft nok til, at koksene kan forbrænde fuldstændigt - det meste af luften er brugt længere nede i ovnen. - Kuliltene optager * Fe = jern FeO = jernilte

C = kulstof CO = kulilte. CO2 = kulsyre

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement