Page 10

B A R E E T

S T Y K K E

Bare et skrotstykke, som millioner af andre, der ender i vore ovne og genopstår som brugbart stål. Alligevel har dette stykke sin egen historie, og kun et lykketræf er skyld i, at dette fotografi ikke kom til at figurere som bilag til en ulykkesrapport. Den 25. januar blev reparationsarbejder udført på vestlige kranbane i ovnhallen af folk fra et fremmed firma. Dagen efter faldt dette stykke jern ned fra kranbanen lige ved siden en af vore folk — heldigvis er der jo mest plads ved siden af, som man siger! Ved faldet fra 5,8 m højde har stykket i hovedhøjde haft en hastighed af ca. 9 m pr. sekund. At blive ramt i hovedet af et af de skarpe hjørner ville under alle omstændigheder medføre tilskadekomst varierende fra noget højst ubehageligt til kranielæsioner med eventuel invaliditet til følge. Og hvorfor kommer så dette tilløb til en ulykke? Simpelt hen ved forsømmelighed fra reparatørernes side, der har pligt til at fjerne alle rester fra reparationen, inden arbejdet forlades. Den enes forsømmelighed fører meget let til ulykke for den anden!

Vær medlem af »Skildpaddeklubben« 10

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement