Page 33

HJÆLPEFOND FOR FUNKT IONÆRER REGNSKAB FOR AARET 1960

Driftsregnskab for tiden 1. januar 1960 — 31. december 1960 INDTÆGTER: Værkets tilskud.................................. Renteindtægter: Sparekassen for Frederiksværk og Omegn ........... Statsobligationer....................... Kreditforeningen af Kommuner i Danmark ........... Københavns Kreditforening......................... Østifternes Kreditforening........................ Provinsbankernes Reallaanefond ...................

Kr.

1.341,03 1.685,44 1.155,00 316,67 750,00 290,28

Kr. 16.000,00

5.538,42 21.538,42

UDGIFTER: Kurtage ved køb af obligationer ..................

53,10 21.485,32 21.538,42

Status pr. 1. januar 1961 AKTIVER: Sparekassen for Frederiksværk og Omegn, bog nr. 41217, 5 % .................................... Tilgodehavende renter: Sparekassen for Frederiksværk og Omegn ........... Statsobligationer ................................. Provinsbankernes Reallaanefond ................... Obligationer: 5 % Dansk Statslaan S. 2007 ................... 6 % Kreditforeningen af Kommuner 13. S ........ 4½ % » » » 11. s ........ 6 % Københavns Kreditforening 14. S ........ 16 5 % Østifternes Kreditforening /3 .......... 5½ % Provinsbankernes Reallaanefond 1. S .......

10.096.97 106,80 481,25 275,00

863,05

33.000,00 8.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 111.000,00 121.960,02

PASSIVER: Formue pr. 1. januar 1960 ......................... Overskud ifølge driftsregnskab.................... Opskrivning af i aarets løb købte obligationer...

95.874,70 21.485,32 117.360,02 4.600,00 121.960,02

F r e d e r i k s v æ r k , d e n 27. j a n u a r 1961. G. Boysen, Kasserer.

33

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement