Page 28

Fra bedriftslægen:

og rørig mand paa omkring 50 til 60 aar gaar med spændstige trin hen ad gaden paa vej til sin gerning efter endt middagsmaaltid i hjemmet. Han kan fryde sig over at eje en udmærket forretning, der giver ham en klækkelig indtægt, men han har maattet betale dyrt herfor; thi han er nemlig saa at sige ikke mere sin virksomheds ejer, men snarere dens slave. Aarle og silde farer han rastløs omkring, og hans hjernemasse er en kogende grød af spekulationer. Men hvad sker nu? Man ser ham pludseligt standse med et udtryk af den pinligste overraskelse. Han fornemmer nemlig et smerteligt tryk i brystet i nærheden af brystbenet. Smerten stiger for hvert et skridt, han tager, og straaler tilsidst ud i venstre arm. Den bliver saa intensiv, at han tvinges til at staa stille. Efterhaanden viger den dog, og han styrter noget altereret afsted for at indhente det forsømte. Paany kommer disse vanvittige pinsler, og atter maa han standse. Det hjælper aldeles ikke at negligere dem. Han bliver tvunget til at bevæge sig i en langsom gangart. I de N RASK

28

følgende dage forholder han sig, belært af denne sørgelige oplevelse, nogenlunde roligt, men en skønne dag løber han efter en sporvogn, og straks befinder han sig igen i den samme opskræmmende situation. Nu raadfører han sig med sin læge, som giver ham gode raad for hans fremtidige livsførelse. De svære anfald ophører, men de lettere forlader ham ikke helt og paaminder ham stadig om, at den tidligere tilstand med uindskrænket bevægelsesfrihed er forbi. Et andet billede: En ældre mand, tilsyneladende fuldstændig rask, fanatisk dyrker af det ædle golfspil, storryger af stærke cigarer og ejer af en virksomhed, der lægger beslag paa det meste af hans tid, har paa en fridag dyrket sin udendørs interesse under udfoldelse af energisk aktivitet. Tilfreds og udmattet gaar han til ro om aftenen. Mellem kl. 2 og 3 om natten vækkes han af voldsomme smerter, der har deres sæde i ryggen mellem skulderbladene og i brystet, hvorfra de straaler ud i venstre arm og ned i maveregionen. Smerterne stiger fra minut til minut og er led-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1961 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Staalbaandet - 1961 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1961

Advertisement