Page 3

tør

A/S Norsk Jernverk, Mo i Rana.

er det sikkert Staalbaandets læsere bekendt, at der er sluttet kontrakt mellem A/S Norsk Jernverk og Det Danske Staalvalseværk A/S om lønvalsning af forvalsede emner (slabs) fra Jernverket. Emnerne skal af os udvalses til færdige plader - fortrinsvis skibsplader - som sendes tilbage til Norge. Grundlaget for denne kontrakt er, at vi efter det nye pladevalseværks igangsætning foreløbigt har et betydeligt overskud i valsekapacitet i forhold til staalværkets kapacitet, og omvendt har A/S Norsk Jernverk et stort overskud af udstøbt og forvalset staal i forhold til dets færdigvalsningskapacitet. Hertil kommer, at Norge ikke endnu har noget valseværk for udvalsning af tykkere plader - men kun profil- og tyndpladeværker. Da Norge imidlertid har en omfattende skibsbygningsindustri, er det forstaaeligt, at man gerne ser norsk staal anvendt hertil. A/S Norsk Jernverk har i forvejen en overenskomst med staalvalseværket i IjmuENNEM DAGSPRESSEN

iden i Holland, hvorefter dette værk udvalser det norske staal til bredbaand, som derefter færdigvalses til tyndplader paa A/S Norsk Jernverks afdeling i Bergen. Jernverket ligger i Mo i Rana lidt syd for polarcirklen, men skønt det er saa højt mod nord, er det dog ikke længere end omtrent midtvejs mellem Oslo og det nordligste Norge. Værkets beliggenhed er bl. a. bestemt af de gode muligheder i nærheden for udbygning af vandkraftstationer, og derved at have tilstrækkelig og billig elektrisk strøm til raadighed saavel til ovnene som til valseværkerne nu og i fremtiden. Men ogsaa beskæftigelsesmæssige grunde har været medvirkende. Som raastof anvendes fortrinsvis jernmalme, der kommer langt oppe fra nord - fra Sydvaranger, som ligger tæt ved Norges grænse til Rusland og fra Fosdalen i Trindelag noget nord for Trondheim. Jernmalmen behandles i elektriske raajernsovne ved blanding med cinders m. m. Aarsproduktionen var 1959 ca. 281.000

3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1960 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Staalbaandet - 1960 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Advertisement