Page 26

tør

W . H A MI L T O N

Det er endnu en sjælden begivenhed hos os, at funktionærer tager deres afsked paa grund af alder. Men den 1. juli rejste to, nemlig ingeniør B. Mærsk og Mr. W. Hamilton efter godt 10 aars ansættelse.

Mr. Hamilton kunne for den sags skyld godt være kaldt „The flying Scotchman". Han har som det vil være Staalbaandets læsere bekendt gennem den beskrivelse, han har givet af sit liv, set en del af verden. Da han kom til os i 1949 havde han lige afsluttet et arbejde paa et tyrkisk valseværk. Hvorvidt det var opholdet i Tyrkiet, der havde paavirket hans sprog er ikke let at sige, men faktisk var han — selv for en noget engelskkyndig — lidt svær at forstaa, men en kendsgerning er, at han kunne sit job paa opmærkerbeddingen tilfulde, og det blev til stor gavn i det dengang nystartede pladevalseværk og senere. Det var imidlertid ikke alene paa valseværket, Mr. Hamilton gjorde sig gældende. Sporten og ungdommen havde hans store interesse, og der er vist ikke mange i byen, som ikke kendte den lille venlige mand. Men nu er han altsaa taget hjem til Scotland, og en af de særprægede personligheder paa vor virksomhed er borte. Skønt sine 68 aar, skal man dog ikke forsværge at høre nyt fra ham fra Indien eller et andet sted i den vide verden. Men bliver han i ro, ønsker vi ham et langt og lykkeligt otium.

B. MÆRS K

Ingeniør B. Mærsk, som forlod os den 1. juli, har siden sin ansættelse været tilknyttet tegnestuen og her særligt arbejdet med opgaver i forbindelse med staalværket. Trods sin noget fremskredne alder, da han kom til DDS, forstod han saa godt som nogen at indordne sig under de givne forhold, og hans tekniske kundskaber og erfaringer har i tidens løb sat sig varige spor i vore konstruktioner og arrangementer. Ingeniør Mærsk har ved sin flid og dygtighed og ikke mindre ved sine gode evner for kontakt og samarbejde været et godt eksempel til efterfølgelse for mange yngre medarbejdere. Vi vil komme til at savne ham i det daglige arbejde, men forstaar saa udmærket hans ønske om at trække sig tilbage. Det kan man gøre med god samvittighed, naar man er fyldt 73 aar og har et langt arbejdsomt liv bag sig, hvor man har gjort mere end sin pligt. Vort ønske er, at ingeniør Mærsk maa beholde sit gode helbred, og saaledes have mange og lykkelige aar foran sig.

NY ANSATT E:

Ove Richard Schultz, ass., profillager, 1. februar.

26

Inge Lise Olsen, ass., 8. februar.

Inge Olsen, ass.,profilværk, 29. februar.

Birte Bjørnsbæk-Olsen, elev, 1. marts.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1960 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Staalbaandet - 1960 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Advertisement