Page 17

tør tog overhaand. Saa vidt jeg erindrer, var menneskene ikke et klap bedre, da vi var unge, end i dag; men deres unoder gav sig bare udtryk paa en noget anden maade — og skal vi være enige om — paa en mere uærlig og lusket maade. Ja, men de stak da ikke radioen med negervræl lige op i fjæset paa én. Næ, det havde sin naturlige aarsag, Olsen. Ja, det ved jeg nok! svarede han. Ja, Olsen, men der hvor jeg vil hen er, at selv om der var god plads paa vejene og ved stranden dengang, og selv om man ikke havde disse spektakelmaskiner og sputniker, saa var der ogsaa dengang kun faa, der berigede sin aand ved at læse bøger eller se paa stjernehimmel. Det havde de fleste for-

Haifa, 4th NISAN 5720 Kære venner! Nu skriver jeg til Dem igen fra Israel og vil prøve paa at opfylde mit løfte om at forsyne Dem med nogle fotografier, som vil give Dem et billede af vort lille — men brogede — land. Israel er fuld af modsætninger og nuancer. Ørken og vand, bjerge og meget dybe dale, sand, mose, stengrund, omraader med basalt og lava, udslukkede vulkaner, frugtbare omraader, fersk vand og Det døde Hav (over 24 % salt), sne i de højere liggende dele af landet om vinteren og tropisk klima i andre dele, kolde vinde fra havet og varme vinde fra ørkenen o.s.v. o.s.v. og alt dette paa et omraade af ikke mere end 21.000 km2 (mindre end det halve af Danmark). Omraadet omfatter tilnærmelsesvis: 3.600 km2 bjerge (17 %), 3.300 km2 dale og slet-

øvrigt ikke tid til med en arbejdstid paa 10—12 timer og med en sølle løn. Næ, Olsen, De forlanger for meget af menneskene. For menneskeheden i almindelighed tror jeg valget staar mellem fattigdommen med sin primitivitet og en livsform dikteret af teknikken paa godt og ondt. Udviklingen har ført med sig, at vi med rygende fart føres afsted paa teknikkens triumfvogn — maaske mod afgrunden. Men det staar naturligvis den enkelte frit at staa af — dog det er nok kun faa beskaaret. Tja, siger Olsen, hvordan er det der staar: Mange er kaldede, men faa er —. Her afbryder Olsen sig selv: Hvor pokker er ungerne. Og begge styrter vi ned mod stranden.

ter (16 %), ca. 400 km2 søer og floder (2 %) og 13.500 km2 prærie og ørken (65 %). Landet har form af en smal stribe, 415 km langt med en max. bredde paa 100 km, d. v. s. at man med en god bil kan komme rundt i hele landet paa næsten ingen tid. Jeg vil prøve denne og de følgende gange at illustrere alt dette med egnede fotografier og haaber, at De vil nyde den fingerede rejse i Israel. Lad os starte i Tel-Aviv. Tel-Aviv er Israels største by med ca. 400.000 indbyggere. Den ligger paa en slette ved Middelhavets kyst, hvor indbyggerne nyder badelivets glæ-

17

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1960 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Staalbaandet - 1960 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Advertisement