Page 30

W. Hamil ton (Fortsat)

blev vi modtaget af staalværkets sikkerhedsingeniør, der kørte os samt vor bagage til en lille by Jeiusher (New-town), hvor vor fremtidige arbejdsplads laa. Her blev vi foreløbigt installeret i en større bygning - to mand paa hvert værelse - indtil nogle bungalows, som Summer Bank havde under opførelse blev færdige. Byen Jeiusher ligger paa en højslette med bjerge som baggrund. Indtil videre spiste vi i en restaurant: Morgenmad kl. 7,30, frokost kl. 12,00 og middag kl. 18,00, og vi blev kørt til og fra staalværket i en jeep, morgen, middag og aften. Restauranten blev iøvrigt senere ombygget til biograf. Da de nævnte bungalows var færdige flyttede vi ind og var glade for at faa noget for os selv. Hvert hus rummede 2 soveværelser, 1 opholds- og spisestue, køkken, bad og wc samt en lille kælder til madvarer og brændsel, tillige var der installeret gas og elektricitet. Der blev bygget endnu flere bungalows, og efterhaanden rejste der sig en hel lille by med en forretning, hvor man kunne købe de daglige fornødenheder. Men for at faa slagtervarer maatte man til Karakbuk, og var man først kommet hertil, besøgte man ogsaa markedet, som vrimlede med grøntsager og frugter i alle afskygKARAKBU K

30

ninger. Her kunne man ogsaa faa repareret baade tøj og sko. Om sommeren var et besøg i slagterbutikken ikke særlig appetitvækkende, idet kødet ikke var til at se for fluer. Karakbuk havde ingen egentlige veje og gader, hvorfor alt var støv om sommeren og et pløre om vinteren. Om morgenen kom mælkemanden med mælken anbragt i 2 kasser hængt over ryggen paa et muldyr. Paa et tidspunkt var der faktisk 2 mælkemænd, men saa købte den ene den anden ud, og medens mælken tidligere var udmærket, blev den herefter ringere og ringere, og det endte med, at manden blev meldt til politiet, overfor hvem han maatte indrømme, at han havde blandet vand i for at faa mælk nok til alle sine kunder. Til straf fik han lov til at levere gratis mælk (uden vand) til samtlige kunder een dag. Foruden de mange bungalows havde Summer Bank ladet opføre et klubhus. Paa 1. sal var den engelske klub og i stuen den tyrkiske. Som allerede omtalt i indledningen, var

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1960 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Staalbaandet - 1960 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Advertisement