Page 27

Tidligere afdelingsleder i staalværket diplomingeniør Kurt Schermer tiltraadte for ca. 1 aar siden en ledende stilling ved et større staalvalseværk i Israel: Israeli Steel Mills Ltd. ved Haifa og lovede ved sin afrejse at delagtiggøre Staalbaandets læsere i sine indtryk af land og folk og hans virksomhed. Imidlertid har inger.iør Schermer ment, at en beskrivelse ville blive mere original, hvis en af landets egne sønner fortalte, og vi bringer her det første brev fra en ung israelsk ingeniør David Barequet, ansat i samme virksomhed som ingeniør Schermer.

* Haifa, Israel 23rd TISHRY 5720 Kære venner. Maaske vil ovenstaaende datering undre Dem. Efter Deres kalender er det i dag den 25. oktober 1959. Men jeg synes, det kunne være interessant, at vi der arbejder indenfor samme industrigren ikke alene udveksler tekniske informationer, men ogsaa fortæller lidt om det land, vi lever i og om forskellen i livsførelsen. Maaske giver dateringen et begreb om min ide. Sagen er, at vi nok benytter den europæiske datering, men ved siden heraf har vi i Israel en anden, baseret paa den gamle jødiske tro, at Gud fuldførte sit skaberværk for 5720 aar siden, den gang han skabte det første menneske: Adam som han kaldes i det gamle testamente. Vi er i øjeblikket i slutningen af maaneden TISHRY, som er den første maaned i aaret, og vi har saaledes fejret nytaarsdag for 3 uger siden. Selvfølgelig er der en del mere at fortælle om vor tidsregning, og jeg haaber at kunne gøre dette i mit næste brev.

Denne gang føler jeg imidlertid trang til at drage en sammenligning mellem vore to lande og vil gøre dette ved at fremdrage det, der maa paaregnes at have særlig interesse om israelske forhold. Som bekendt hører vi til en meget gammel nation, hvis historie begyndte i den del af verden, hvor civilisationen først forekom. Medens Danmark stadig var dækket af is og uden menneskeligt liv, levede der mennesker i Israel, det var for mere end 150.000 aar siden. Omkring 1700 aar før Kristi fødsel fremstod de 3 patriarker: Abraham, Isak og Jakob, som er stamfædre til den jødiske nation. Tre hundrede aar senere bosatte vi os i Det hellige Land som Guds udvalgte folk. Fire hundrede aar længere fremme er landet udvidet til et stort rige: Kong Salomons kongerige. Det hellige tempel blev bygget i Jerusalem. Men der kom krige, og templet brændte, Jerusalem blev ødelagt og folket ført til Babylon. Tre hundrede aar senere kom vi tilbage til Israel og byggede det andet tempel. Men omkring aaret 80 efter Kr. blev templet igen afbrændt, denne gang af romerne, og folket blev spredt over hele jorden, hvor det gennem knap 2000 aar levede som en nation uden land, men med en fast tro paa,

27

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1960 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Staalbaandet - 1960 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Advertisement