Page 11

Fra sikkerhedsfronten Sikkerhedsingeniør C. E. L A N G

Staalbaandet l/l96o. Antal personskader pr. maaned. Oversigten omfatter alle indgaaede rapporter bortset fra tilfælde vedrørende ituslaaede briller eller ødelagte proteser, hvor iøvrigt ingen personskade er sket.

I maanederne september, oktober og november 1959 er sket en personskade for hver 94, 89 og 94 beskæftigede, hvilket svarer til, at henholdsvis l,o6, 1,12 og l,o7 % af samtlige ansatte er kommet til skade. CEL.

11

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1960 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Staalbaandet - 1960 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1960

Advertisement