Page 36

Valsemester C. E. Christensen, som fylder 60 aar den 20. november, horer til pionererne paa D.D.S. Som en af Helsingør Skibsværfts betroede mænd blev han udlaant til Kampsax under dette firmas opbygning af Staalvalseværket. Det gik imidlertid mester Christensen som flere andre „udlaante", at han overgik til Staalvalseværkets faste stab, da montagearbejdet var tilendebragt, hvilket han sikkert ikke har fortrudt. Thi selv om han i Helsingør havde haft flere store opgaver at klare i tidens løb, bl. a. et stort montagearbejde paa Island og et andet ikke mindre paa Kyndbyværket fik han hos os en endnu større opgave nemlig at være med til at faa produktionen igang og i det lange løb at faa den forbedret. Det gjaldt i første omgang profilværket og senere pladeværket. Rejser, som han var vant til fra Helsingør, kom mester Christensen heller ikke til at savne. Jeg tænker her paa hans ophold i U.S.A. i 1947, da delene for det nuværende pladevalseværk skulle pakkes og afsendes til Frederiksværk og senere i 1956, da en lignende opgave blev betroet ham for afsendelse af delene til mellempladeværket fra U.S.A. Jo — mester Christensen har klaret en del hidtil og klaret det godt, og naar vi ønsker ham til

lykke paa 60-aarsdagen, er det med overbevisning om, at de opgaver, der venter ham fremover, vil blive klaret lige saa godt. At sige, mester Christensen er agtet og afholdt, skulle være overflødigt. Alle inden for værkets rammer kender ham, og vi har respekt for den dygtighed og forstaaelse, hvormed han gaar op i sit arbejde. KN

Sigfred Larsen, 60 aar, 1. dec, pladeværk.

Henry Tønder, 60 aar, 11. decbr., staalværk.

Vilhelm Erlids, 60 aar, 23. decbr, staalvark.

Niels Jensen, 50 aar, 22 nov., prøveanstalt.

Niels Chr. Mygil, 60 aar, 11. dec, prøvean.

Alfred Olsen, 50 aar, 16. decbr., staalværk.

Karl Bahne Petersen, fmd., 50 aar, 6. jan.

Olaf Sørensen, 50 aar, 14. jan., lønning,

36

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement