Page 20

paa kontoret har jeg en meget god udsigt. Man ser over til de skønne bakker paa den anden side Strandvejen — et stadigt skiftende panorama alt efter lysets og aarstidens gang. Fra mit vindue kan man ogsaa se et glimt af DDS' parkeringsplads fyldt med biler, som giver indtryk af, at det ikke staar helt daarligt til med økonomien blandt os. Forleden dag blev der en almindelig formiddag talt 1 1 1 personbiler, og lægger man hertil de 9 2 motorcykler i motorcyklegaragen og ca. 1 0 0 knallerter samt de 1 0 personbiler, som var parkeret ved centralbygningen, tør det nok antydes, at vi er blevet motoriserede paa DDS, idet der paa samme tid var ca. 7 0 0 mand inden for porten. Fra mit vindue ses ogsaa den elektriske transformatorstation. En dag lige efter fyraften er Olsen oppe hos mig, og vi staar og ser paa udsigten. Nu er Olsen imidlertid ikke særlig romantisk, saa min begejstring for bakkerne med birkene og fyrrene prellede af paa ham som vandet af en gaas. Misforstaa mig ikke — Olsen er absolut ingen gaas — eller gase maa det vel blive — men en RA M INE VINDUER

20

særdeles vaagen og intelligent mand. Men sans for romantik har han altsaa ikke. Vi ser ned paa transformatorstationen, hvor der i den senere tid er foretaget en del arbejder, og Olsen spørger: "Hvad sker i grunden der?" „Tja" — svarer jeg — „hvad sker der. Det er den elektriske strøm udefra, der bliver nedtransformeret til en lavere spænding." „Javel", siger Olsen, „det er jeg faktisk klar over. — Men hvad er der indeni alle de apparater, man ser?" Da jeg ikke er særlig sagkyndig paa det elektriske omraade, siger jeg til Olsen: „Det kan vor elektrikermester Jensen nok bedre forklare Dem. Har De tid, kan vi jo prøve at faa fat i ham." Jo, Olsen havde tid nok, og saa ringede jeg for at høre, om Jensen var der endnu, og det var han. Om vi maatte komme ned til ham. — Jo, det var der ikke noget i vejen for — og saa gik vi. Efter at være bænket, og Jensen havde hørt, hvad det drejede sig om, begyndte han at forklare, at transformatorstationen leverer strøm ikke alene til DDS, men ogsaa til byen og oplandet. Vi faar strøm-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement