Page 12

Siden vi i februar 1958 begyndte salget af sikkerhedsfodtøj fra hovedmagasinet, er der med udgangen af august 1959 solgt: 177 par sko og støvler og 1045 par træsko, ialt 1222 par. Naar hertil kommer, at der i samme tidsrum er solgt 805 par murertræsko, som ogsaa henregnes til sikkerhedsfodtøj, skulle man formode, at vi var godt garderet mod taaskader. Resultatet er sikkerhedsmæssigt et stort fremskridt, og der foreligger klare eksempler paa, at fodtøjet har forhindret knuste tæer, og deraf følgende invaliditet. Hvad vi sjældent hører om, er de mange tilfælde, hvor fodtøjet ganske givet har forhindret klemte tæer. — De ved ømme blaa negle, som tilmed er vaskeægte i adskillige uger! Desværre har medaljen ogsaa en bagside, og det er de mange, der stadig færdes rundt i afdelingerne i noget ynkeligt fodtøj, som ikke hører hjemme paa et staal-

valseværk. Resultatet heraf foreligger i form af indkomne rapporter paa taaskader, som kunne være undgaaet ved brug af hensigtsmæssigt fodtøj. Har De tænkt over, at mistet arbejdsfortjeneste bare i een arbejdsuge svarer nogenlunde til det, 2 par sikkerhedstræsko koster? Var det ikke en idé at faa anskaffet ordentligt fodtøj og saa undgaa tab af arbejdsfortjeneste ! Men selvfølgelig — der findes jo en del personer, som med usvigelig sikkerhed ved, at de aldrig vil kunne komme ud for at faa klemt tæerne! At de samme personer er mindre sikre paa sig selv, naar de ømme fusser er en realitet, og samtidig er mere modtagelige for fornuft, skal vi gaa let hen over. Som noget nyt kan der nu købes korte træskostøvler med staalnæser paa hovedmagasinet, og de koster det samme som sikkerhedstræsko.

Vær paa vagt over for fejltagelser! Tag ved lære af dem, og naar lejlighed byder sig — delagtiggør andre i Deres erfaringer. Men gør det ved enhver lejlighed — ellers kan det være for sent!

12

CEL.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement