Page 11

Fra sikkerhedsfronten Sikkerhedsingeniør C. E. L A N G Staalbaandet 4/1959.

Antal personskader pr. maaned. Oversigten omfatter alle indgaaede rapporter bortset fra tilfælde vedrørende ituslaaede briller eller ødelagte proteser, hvo r iøvrigt ingen personskade er sket.

I maanederne juni, juli og august 1959 er sket én personskade for hver 112, 92 og 89 beskæftigede, hvilket svarer til, at henholdsvis o,9 %, 1,1 % og 1,1 % af samtlige ansatte er kommet til skade.

CEL

11

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement