Page 35

Lars Nielsen, 60 aar, 14. oktober., el.afdeling.

Oskar Hessner, 65 aar, 4 novbr., rep.afd.

Chre ste n Ol se n, 60 aar, 1. oktober. Harald Jørgense n, re servehold.

50

aar,

3. septe mbe r,

Carlo Ra smusse n, 50 aar, 7. se pte mbe r, bygningsa fdeling. Hans Larse n, 50 aar, 8. oktobe r, staalværk. Henning Laurits Nielsen, 60 aar, 26. septbr., lager- og eksp.

Peterse n,

re servehold.

50

aar,

13.

oktobe r, Poul Pfeiffer, 50 aar, 29. oktober, staalværk.

Rejseføreren i en turistbus fuld af damer: Og nu mine damer, hvis de tier et øjeblik, vil de høre den buldrende torden fra Niagara faldene. IKKE SA A GOD T!

Juli maaned er som bekendt græsenkemændenes ensomme og triste tid! En af vore redaktionelle medarbejdere mødte forleden en kollega paa banegaarden: — Hvad er det med dig, sagde han, du ser saa sørgmodig ud. — Ja, jeg kan ikke forstaa det, min kone var ikke med toget. — Det skal du ikke være urolig for. Hun kommer nok med det næste. — Det næste? Er du gal mand, jeg er bange for, at jeg har taget fejl af datoen, og at hun allerede kom hjem i gaar!

Man har grund til at tvivle paa de straa lende beretninger om fortidens store mænd, naar ma n k ender nutidens .

»Vi er jo ikke psykopater« sagde de 2 skæggede ungersvende, som fuppede med rumskibet. Efter lægelig udsagn er vi imidlertid alle psykopater (mere eller mindre! ) altsaa maa fupperne være unormale og burde indespærres.

35

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement