Page 33

DDS sk a k . Turneringen 1958—59 er nu færdig, og resultatet blev: 1. klasse Villy Sommer — El.afd. 2. klasse Poul Kjeldsen - Staalværk. 3. klasse Knud Rasmussen — Pladeværk. Den nye turnering er allerede i fuld gang med 30 deltagere. Nedenfor bringer vi en stilling, som 2 patienter paa et sindssygehospital var kommet til, da inspektøren opdagede det. Han søgte at forklare, at denne stilling kunne man ikke komme til paa ærlig vis. Patienterne viste ham imidlertid spillets gang træk for træk, og han maatte bøje sig. Sagen var helt i orden ! Spørgsmaalet er saa: Hvilke træk havde spillerne gjort? (Løsningen kommer i næste nummer).

Fodbold i

Oslo

For to aar siden havde vi besøg af et fodboldhold fra Christiania Spigerværk, der spillede en kamp mod et D.D.S. hold. I aar modtog vi en indbydelse til at komme til Oslo som Spigerværkets gæster og spille en revanchekamp. D.D.S. fodboldspillere med damer drog fredag den 15. maj afsted med sovevogn til Oslo, hvor vi ankom lørdag morgen. Efter ankomsten blev vi vist rundt paa værket, der adskiller sig noget fra vort, idet man har kipbare elektroovne, men ellers blok-, fin- og traadværk som vi, dog intet pladeværk. Til gengæld er der til Spigerværket knyttet produktion af landbrugsmaskiner og andre forarbejdninger. Om eftermiddagen blev fodboldkampen afviklet med resultat 1—0 til værtsfolkene. Om aftenen var vi Spigerværkets gæster ved en fest paa Grefsenkollen restaurant, der ligger højt over Oslo med pragtfuld udsigt over byen og fjorden.

Bedriftslægens beretning Den vigtigste begivenhed i april kvartal var tilstedeværelsen af tuberkulosestationens røntgenvogn den 6. og 7. april. Ialt blev der taget 1294 røntgenfotograferinger og foretaget 530 tuberkulinprøver. Der var 1198 tuberkulinpositive. 14 af de tuberkulinnegative blev calmettevaccineret. Til de 149, der ikke mødte, blev der sendt opfordring til en undersøgelse paa andre tidspunkter, som blev fulgt af 119. Der resterer saaledes 30 undersøgelser. Erik Steenberger.

Næste dag — 17. maj — var Norges nationale festdag. Vi hjalp med at fejre denne dag, der for os danske var noget helt enestaaende med 30.000 skolebørn i procession med flere hundrede skoleorkestre i farvestraalende uniformer - glade mennesker overalt, og der festedes til hen paa de smaa timer. Sidste dag benyttede vi til en bustur i Norges skønne natur. Tirsdag vendte vi atter hjem, trætte, men med mange oplevelser og indtryk fra turen. Alle deltagerne vil her benytte lejligheden til at takke Spigerværket for invitationen og D.D.S. for medvirken ved tilrettelæggelse af turen. Josef Nielsen.

33

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement