Page 32

i en forrygende kehraus til sækkepibens toner, og til venstre ved bordet gaar bolgerne højt, medens et par i baggrunden kysses, saa det smasker. Og i „Bondebryllup" er vi inviteret ind i laden, hvor gæsterne fylker sig om festbordet med bruden siddende stift højtideligt paa hæderspladsen. Læg mærke til, hvordan opmærksomheden ledes frem mod bruden gennem en lynsnar sigsagbevægelse i dybden — fra den afløftede dørs nærmeste hjørne, gennem armene paa skafferen, der griber madskaalene, indtil den strengt frontale hovedperson. Et mærkværdigt, næsten forhastet forløb, der har sine forudsætninger i Michelangelos kunst. Sidenhen fanges bevægelsen langsomt op af bordet, der fører den diagonalt igennem rum og mennesker, forbi den sækkepibespillende musikant, indtil den taber sin kraft i skaren, som staar i stampe mellem flere aabne døre. Til højre i billedet sidder en fornem, langskægget gæst — det er Bruegel selv. Med et venligt, godmodigt smil levede Bruegel med i bøndernes liv, men han var ikke blind for deres laster. Ubarmhjertigt kunne han spotte tidens fylderi, som i „Slaraffenland", en satire over ædedolkenes drøm om paradis. Endnu stærkere i hans sind var dog medfølelsen med samfundets ulykkeligst stille-

32

de, som vi ser det i hans „De blinde", der regnes blandt verdenskunstens største mesterværker. Det er bygget over Jesu ord: „Naar en blind leder en blind, falder de begge i graven". I et blidt og venligt landskab kommer en kæde af blinde famlende sig frem, ledet af en „fører", som allerede er styrtet ned i vandgraven. Se paa hver enkelts ansigt og bevægelse, den stumme rædsel i udtrykket hos ham, der er ved at styrte, det ængsteligt tøvende hos de efterfølgende. Alt sammenbundet i kompositionens skraa linie, som giver udtryk for nedgangen, faldet og ulykken. Bruegels svenske biograf Axel Romdahl kalder dette billede „gotikens sista maktiga ord i bildkonsten". Dets indhold er tillige et symbol paa og en advarsel mod menneskehedens tragiske svaghed for at lade sig vildføre af blinde vejledere. De her omtalte billeder af Bruegel findes næsten alle i offentlige samlinger. „Børnelegene", „Babelstaarnet", „Barnemordet i Bethlehem", „Den mørke dag", „Efteraar", „Vinter", „Bondedans" og „Bondebryllup" findes alle i Wien, medens „Ordsprogenes by" findes i Berlin, „Ikaros" fald" i Brüssel, „Høst" i New York, „Slaraffenland" i München, og endelig finder man billedet af „De blinde" i Neapel. K. Melchiors.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement