Page 27

PLADEVÆ RKET Vi gaar lige til sagen. Vi har valset

2. kvartal 1959 1. halvaar 195 9 Mere end 1. halvaar 1958

Vi har Vi har opmærket ekspederet og klippet

tons 33413 67274

tons 24150 48014

tons 22338 46612

10000

6700

7700

Grovpladeværket. Et driftsresultat vi, efter temperament, kan være bekendt — at blære os over — at prale med — indtil videre at være tilfredse med. Hjælpeafdelingerne har sørget for, at vi kun har gaaet »med hænderne i lommerne« i ca. 7½ % af total arbejdstid — eller oversat til kendsgerninger i 244 timer á 21 t/h i l . halvaar af 1959 mod ca. 14 % af total tid i 1. halvaar 1958. Vi ved nu, hvor vi kan hente 5000 t, vi skal bare finde ud af hvordan. Trods meget store vanskeligheder i 2. kvartal har staalværket formaaet at foroge den beregnede produktion saaledes, at resultatet for os har været 3800 t flere blokke i 1. halvaar end lovet pr. 1. januar 1959. Hatten af for denne flotte præstation. Der har selvfølgelig været masser af besværligheder i 2. kvartal; men hvornaar eller hvorlænge har vi forresten haft normale forhold til vor produktion? I V5 er kran 22 atter i drift. Montagen af ovn og rettevalse skrider godt frem, dette arrangement vil betyde en lettelse i meget arbejde og forøge effektiviteten i produktionen; men samtidig vil den mindre frie plads i V 5 yderligere skærpe kravene til ordensans. Men nu ikke flere besværligheder — den 22. juli stopper vi — og alle ønskes hermed en god ferie.

Mellempladeværket. Den 11. maj blev der etableret 2 skifts valsning, idet efter aftale med staalværket, en mobil arbejdsstyrke kendt med forholdende der, skulle være til raadighed ved de periodiske ovnreparationer, og ellers i den mellemliggende tid være beskæftiget i mellempladeværket, hvor vi efter ordrebestanden at dømme, har overvældende succes. Desværre medførte forhold i staalværket, at vi atter maatte afgive mandskab den 1. juni og gaa tilbage til 1 skift. Vi har valset

2. kvartal 1959 1. halvaar 1959

tons 1850 3450

Vi har klippet

tons 1300 2350

Vi har ekspederet

tons 1640 2820

Glødeskal — specielt paa de tykkeste plader — er fortsat et uløst problem. Forsøg med descaling i lighed med grovpladeværket har dog været lovende. En løsning paa dette problem vil betyde en udbyttestigning paa 6 %. Efter en forhaabentlig god ferie starter vi med en istandsat ovn, og ved valsestolen et moderne apparatur til afløsning af den »raa« kraft, som vi hidtil har klaret os godt med; men det er dog uden sorg, vi siger farvel til den gamle valsepraksis. Det er herefter »hovedet«, der skal bruges — eventuelle bekymringer i denne anledning maa overlades til udenforstaaende. K.J.Andersson.

27

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement