Page 26

STAALVÆ RKET Martiningeniør Carlo Poulsen.

I aarets 2. kvartal opnaacde vi en produktion paa 56.766 tons, hvilket er 2700 tons mere end sidste aars tilsvarende kvartal. Denne produktion er bemærkelsesværdig derved, at vi sidste aar korte med 3 store ovne og normalreparation, medens vi i aar paa grund af eksplosionen af ovn 4 har indsat ovn 1 siden 13. juni. Da eksplosionen bliver nærmere omtalt i en redegørelse andet sted i bladet, skal jeg i disse linier kun indskærpe, at de trufne opslaaede bestemmelser vedrorende pakker, beholdere o. lign. blive overholdt i tiden fremover. Ovn 4 er under opbygning og ventes færdig i begyndelsen af august maaned. Montage af nyt silo-arrangement for kalk og dolomit er begyndt paa nordsiden af staalværket.

PROFILVÆ RKET

Grovværket. Produktionen af færdigjern er foroget med ca. 1.200 tons i forhold til 2. kvartal 1958. Efter ændring af kalibreringen i blokværket bliver kniplerne nu valset færdige i dette værk. Maskinerne har gaaet godt, og der har ikke været storre driftsstop i værket. Finværket. Værket har i det forløbne kvartal gaaet godt, dog har der været vanskeligheder med valsepladerne i mellemværket, og disse er i ferien blevet fornyet. Produktionen i 2. kvartal: Blokværket fra 9/3 - 30/6 Grovv. Finv.

Knipler t 1958 1959 17.046 8.759

Ialt færdigjern

{ knipler emner

7.195 t 21.366 t Færdigjern t 1958 1959 5.044 6.215 15.538 13.331

20.582

19.546 J. Andersen

26

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement