Page 23

En rullende sten samler imidlertid ikke mos, og snart var jeg at finde i Clydebridge Works - ogsaa som opmærker. Det var en ret god tid med stor efterspørgsel efter plader, og Colvilles byggede et nyt 3-high pladeværk, som forøvrigt en overgang havde verdensrekord for produceret aarlig tonnage, og jeg vendte tilbage til Colvilles, hvor jeg blev i mange aar og havde forskellige jobs i forbindelse med pladefremstilling. En ordre husker jeg især: Kæmpelineren "Queen Mary" paa 81.000 tons var under bygning hos Tohn Browns Ships-Building Yard i Clydebank, og dag ud og dag ind, uge efter uge og maaned efter maaned valsede vi plader til ordre nr. 534, som var "Queen Mary"s velkendte nummer. Aldrig skal jeg glemme, da skibet forlod Clyde paa sin jomfrurejse til U.S.A. Tusinder af mennesker fulgte skibet ned ad floden. Dette storslaaede skib var en tid indehaver af Atlanterhavets blaa baand. „Det blaa baand" var et begreb, der blev hæftet til det skib, der sejlede hurtigst over Atlanten, fra Southampton til New York eller retur. Det blev betragtet som en national ære at være i besiddelse af „Det blaa baand", og man byggede ofte sine atlanterhavsbaade med dette for øje. Foruden England deltog baade Tyskland, Frankrig og Italien i kapløbet. - Men alt dette ligger før flyvemaskinernes tid. Om "Queen Mary"s enorme størrelse og kraft fortæller commander Douglas Duff i en artikel i bladet "John Bull", at skibet ved en ulykkelig hændelse skar en stor krydser armeret med 75 mm tykke panserplader midt over, for derefter at kløve den forreste halvdel af skibet paa langs. Det er forstaaeligt, naar Douglas Duff til slut bemærker, at han aldrig tidligere har været ude for noget lignende!

Men saa kom trængselsaarene 1930, 31 og 32, en tid, som de fleste mennesker paa min alder aldrig glemmer. Den ene store virksomhed lukkede efter den anden. Arbejdsløsheden bredte sig som en pest over landet, og i dens følge kom fattigdom og haabløsheden. En tid var jeg beskæftiget paa "The Hallside Works" under "The Steel Company of Scotland" og var her beskæftiget med profiler, men jeg befandt mig ikke særligt godt her og flyttede til Messers Redpath & Co. Ltd., som fremstillede staalkonstruktioner - og som havde ganske godt at bestille. Her var jeg nogle aar. Arbejdet var interessant, og vi udførte en del til eksport. Men der blev igen krig - krig for anden gang mod Tyskland, og vi gik over til at udføre smaaskibe og konstruktioner til krigsformaal. Af og til havde vi besøg af det tyske Luftwaffe under arbejdet, og vor by Cambuslang var udsat for flere bombardementer, saa særligt behageligt havde vi det ikke. For dog at faa lidt ud af denne triste tid, maatte man have noget at beskæftige sig med i fritiden. Jeg sad paa dette tidspunkt i bestyrelsen for en fodboldklub "Cambuslang Rangers Football Club" og havde den ære senere at blive formand. Det var et strengt arbejde, idet klubben, da jeg traadte til, skyldte flere

S/S "Queen Mary"

23

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement