Page 28

F ra bedrif t slæ gen:

(S lu t t et )

en kvindelig foredragsholder i en amerikansk dameklub. Hun var faktisk værd at høre paa, hvilket vil fremgaa af følgende lille afsnit af hendes tale: „Gift Dem aldrig med en mand, der ikke ryger. Efter min rige erfaring er alle mænd, som ikke ryger, utaalmodige og trættekære og har ingen humor. Særlig efter middagen, hvor mennesket jo skal vise sig fra sin bedste side, er ikke-rygeren ikke til at holde ud. Han gaar rastløst op og ned i værelset og søger enhver mulig lejlighed til at kunne diskutere. Rygeren derimod ER VAR ENGANG

28

tænder efter bordet sin tobak med stort velbehag og er da saa veltilfreds, som han paa nogen maade kan være. Jeg er overtydet om, at forsynet har fastsat, at manden skal ryge, og at det selv har skabt tobakken. Hos en mand, som ikke adlyder forsynet paa dette punkt, er der altsaa noget, som ikke er i orden. Derfor raader jeg Dem til, mine damer, for Deres lykkes og fremtids skyld aldrig at tage imod et tilbud om ægteskab fra en ikke-ryger". Har hun ret? Ja, enhver maa svare for sig selv, men om end mange vil være tilbøjelige til at billige hendes tankegang, kan man ikke undgaa at lugten lunten: Det er let at herske over et fredeligt stykke mandfolk, som er nogenlunde tilfreds med tilværelsen. Han maa saa selv tage stilling til, om det er bedre at være slave af sin egen Nille end maaske i tidens løb at blive slave af tobakken. Dette sidste er i al fald fejgt og ganske uværdigt. Det er imidlertid en kendsgerning, at mange rygere ikke ser sig i stand til at undvære den daglige portion nikotin, som har hovedskylden for tilvæn-

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement