Page 24

sidder foran mig paa den anden side skrivebordet, og jeg byder som sædvanlig en cerut. Men Olsen ligesom tøver lidt og spørger med en skælm i øjet: „Ja, jeg ved skam ikke - Har De ikke en gulerod?" „En gulerod," siger jeg forbavset. „Hvad i alverden vil De med en gulerod?" „Naa ja," siger han, medens han tager en cerut, „De har vel læst al det her postyr om tobakkens skadelige virkninger?" Jo, det havde jeg da - men jeg forstod dog stadig ikke det med guleroden. „Jo," fortsatte Olsen, „og saa anbefaler lægerne jo at spise gulerødder i stedet." Der gaar ligesom et gys gennem ham ved tanken, og jeg kan tydeligt se, at gulerødder ikke er Olsens livret. „Ja men," siger jeg, „det maa De have misforstaaet, Olsen. - Det er ikke til erstatning for tobakken, man skal spise gulerødder. De blander to ting sammen. ForLSEN

24

uden tobakken har lægerne ogsaa kik paa bolcherne, og til erstatning for bolcherne skal ungerne have gulerødder." „Naa ja, det er nu ogsaa ligemeget," siger Olsen ivrigt, „men de her læger er nu godt paa vej til at tage smaaglæderne fra os. De er snart lige saa glædesforstyrrende som missionsfolkene i min ungdom: Ryge maatte man ikke, drikke slet ikke og dans og kortspil førte direkte til helvede. Og nu er vor elskværdige og dygtige bedriftslæge ogsaa ude med pegepinden" fortsætter Olsen. „Her har man siddet og glædet sig over hans artikler i „Stålbåndet" om tobakken og tænkt, at her er da en fornuftig læge, som ligesom en anden kan glæde sig ved livets smaa nydelser. Og saa er han ikke meget bedre end de andre! Har De læst det sidste nummer af „Stålbåndet" ? Jo, det havde jeg da. „Ja, men saa maa De da indrømme, at den slutning havde man ikke ventet. Det er nu snart saadan, at piben bliver sur i munden paa een, før man faar den tændt. Aviser, radioen - alle steder møder man advarsler mod rygning - og nu ogsaa i „Stålbåndet". Man tager smaaglæderne fra os. Ungerne maa ikke spise bolcher, vi voksne maa ikke ryge. Gud ved, hvad det næste er, de finder paa. Det ender vel med, at vi bliver indespærret i sterile anstalter og bliver fodret med gulerødder og raa hvidkaal. Det giver maaske nok chancen for et længere liv. Men et længere liv paa gulerødder. Ikke hos mig!" Og Olsen bakker demonstrativt paa cerutten. „Saa vidt jeg kan se," fortsætter han, „byder d'herrer os ikke noget til erstatning

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement