Page 4

Direktør A. Ø stergaard.

Fællestillidsmand E. Ambus.

DIREKTØREN

E N T O T A L E P R O D U K T I O N i 1958 af færdigvalset staal ligger ca. 5 % højere end i 1957 og er med de opnaaede ca. 177.000 tons saaledes det hidtil største aarsresultat. Det viste sig, at særlig profil-finværket har kunnet sætte produktionen endnu en god tand op. Til gengæld har konjunkturerne i hele 1958 desværre været nedadgaaende. Paa andet sted i bladet findes en beretning herom afgivet paa samarbejdsudvalgsmødet den 17. december, hvortil jeg henviser. Højkonjunkturer kan ikke vare evigt. Vi har haft et antal meget gode aar og maa ligesom andre staalværker tage de mindre gode med. Nu da de lave konjunkturer er en kendsgerning, maa vi blot spytte en gang mere i næverne og tage fat med friskt mod og energi, saa at vanskelighederne overvindes. Naar alle gode kræfter forenes, og enhver paa sit omraade gør, hvad han kan med dygtighed og interesse, vil DDS stadig kunne gaa fremad.

4

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement