Page 3

Det var Helligtrekonger s morgen paa min vej til arbejde. En let frost laa i luften og lidt sne havde i nattens løb dækket vejene og haverne. Paa den endnu halvmørke himmel stod maanen i sit sidste kvarter saa skarp og ren som skaaret i det pureste guld. Der laa ligesom lidt helligdagsstemning over byen den morgen, skønt Helligtrekonger ikke er helligdag her — ikke engang en skævl Det lader vi svenskerne om til stor fortrydelse for mange husmødre, der var paa vej til Sverige for at gøre indkøb — men sikkert til glæde for købmændene i Helsingør. Helligtrekonger dagen er, som det sikkert vil vides, et minde om de vise mænd fra Østerland, som vandrede efter den ny, straalende stjerne, der stod over Bethlehem. Nu skete det netop omkring Helligtrekongersdag, det samme som for 1959 aar siden, at en ny stjerne blev født. Den kunne ganske vist i glans og herlighed ikke maale sig med hin. Ja, den kunne faktisk slet ikke ses. Men videnskabens ypperstepræster forkyndte, at den var der. Vi andre maatte nøjes med i aviser og radio at følge dens vej forbi maanen mod solen, hvor den nu er indgaaet som en planet til minde for senere slægter om vor kultur — en kultur, der vel i klogskab og snilde aldrig blev overgaaet — en kultur, der er i stand til at bruge himmelrummet som skrammellegeplads, ja, som endog formaar at sætte nye stjerner paa himlen! Men nok ogsaa en kultur, der aldrig vil kunne skabe en stjerne med glans og kraft som stjernen, der ledte de vise mænd.

3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement