Page 34

Mellem de talrige byggearbejder, som for øjeblikket i saa høj grad præger vor virksomhed, unddrager et mindre arbejde med udvidelsen af maskincentralen sig let opmærksomheden. Meningen med denne udvidelse er at skaffe plads til en dampturbine, som kan udnytte dampen fra de eksisterende spildegaskedler ved SM-ovnene i højere grad end tilfældet er i dag med de to til raadighed staaende dampmaskiner. Tillige er turbinen nødvendig for udnyttelse af de ret store dampmængder, der vil fremkomme, hvis det nuværende kølesystem i SM-ovnene bliver udskiftet med et varmekølingsanlæg (se Stålbåndet 4/1957). Turbinen har i længere tid ligget oplagret hos os og venter blot paa, at byggearbejdet skal blive færdigt. Det er en brugt turbine, som tidligere har været installeret paa det nu nedlagte kommunale elektricitetsværk i Odense. Den er i sin tid bygget af firmaet »Stal« i Finspong i Sverige og kan ved en normal belastning yde 2.000 kW og maximalt 2.800 kW. Til sammenligning tjener, at vore 2 nuværende dampmaskiners kapacitet er henholdsvis 250 og 300 kW. Imidlertid er det nuværende dampmaskineanlæg i maskincentralen ikke at foragte. Det har i 1958 produceret over 3 millioner kW timer elektrisk strøm. Ganske vist har SM-ovnenes spildegaskedler produceret betydelig mere damp end svarende til de nævnte 3 millioner kW timer, idet kun ca. 30 % af dampen er omdannet til elektrisk strøm, medens ca. 53 % er gaaet til dampforstøvning i oliebrænderne i staalværkets og valseværkernes ovne. Kedlerne har ialt produceret ca. 100.000 tons damp i aarets løb, som omsat til elektrisk energi i en moderne turbinegenerator ville svare til ca. 16.000.000 kW timer eller en betydelig del af værkets samlede strømforbrug.

34

Medens dampen fra dampmaskinerne efter at have arbejdet i disse nedkøles og bliver til vand, som igen pumpes paa kedlerne, gaar dampen til olieforstøvningen tabt og maa erstattes med friskt vand. Hertil er brugt 58.600 m3 kommunevand. Men der anvendes som bekendt ogsaa kommunevand andre steder paa værket. Ialt er der købt 182.700 m3 i 1958, der fordeler sig som følger: m3 % Til vandtilberedningsanlæg for kedelvand ................................ 58.600 32 Til bade ........................................ 36.200 20 Til toiletter, drikkevand og diverse ................................... 87.900 48 Ialt ........ 182.700 100

Den ene af de 2 dampmaskiner i maskincentralen er koblet til vort fjernvarmeanlæg (omtalt i Stålbåndet 1 / 1958). Dette anlæg er i aarets løb udvidet og opvarmer nu ogsaa en del af vore værksteder. Besparelse i brændselsudgifter ved dette anlæg ligger i øjeblikket omkring kr. 100.000,— pr. aar. KN

Sig lige AH en gang til!

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1959 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Staalbaandet - 1959 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1959

Advertisement