Page 8

ET HER omtalte tilfælde forekom i slaggegaarden i maj maaned i aar. De nærmere omstændigheder ved hændelsen var følgende: Inden frokostpausen blev der lukket for flaskeventilerne for baade oxygen (ilt) og acetylen (gas) - som man skal, naar arbejdsstedet forlades. Efter pausen blev der aabnet langsomt for iltflaskeventilen, medens stilleskruen til reduktionsventilens membranventil var skruet ud, saa højtryksventilen var lukket. Afgangsventilen til slangen var aaben, ligesom iltventilen paa skærebrænderen ogsaa var aaben. Der var saaledes ikke tryk paa iltslangen, og arbejdsmanometret viste da ogsaa 0. Gasflaskeventilen var endnu ikke aabnet. Stilleskruen til iltventilens membranventil blev skruet ind for aabning af højtryksventilen, og da arbejdsmanometret vi-

8

ste 5 kg/cm2, kom der hvid damp ud af sikkerhedsventilen, der hørtes en pibende lyd, og iltslangen sprængtes flere steder paa de første ca. 3,5 m efter reduktionsventilen. Slangens fulde længde var ca. 15 m. Den sprængte del af slangen var sort indeni, medens der i slangens anden ende stadig fandtes det sædvanlige hvide talcumlag. Umiddelbart forinden var pakningen paa flaskeventilens studs blevet udskiftet. Efter hændelsen blev pakning og studs undersøgt og fundet ubeskadiget og helt fri for fedtstof. For at faa klaring paa hvad der var sket, og hvorledes dette kan forebygges, har vi anmodet Teknologisk Instituts svejsetekniske Afdeling om at undersøge reduktionsventilen og om muligt at give en forklaring paa det skete. Overingeniør J. Remmer har til belysning af hændelsen sendt os følgende:

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement