Page 37

Kontorchef Jessen, som fylder 50 aar den 7. november, tiltraadte sin stilling i januar 1942 som den første funktionær ansat paa værket. Det er ret ualmindeligt, i saa forholdsvis ung en alder — kun 33 aar — at blive betroet saa ansvarsfuldt et hverv. Men det viste sig hurtigt, at man havde været særdeles heldig i sit valg, thi ikke alene har kontorchef Jessen fremragende lederegenskaber, men tillige en uhyre arbejdsevne, som der til tider trækkes endog meget store veksler paa. Han blev i aarenes løb en af værkets solideste støtter — jysk af blod — sejg og udholdende. Han overkommer en mængde, men virker takket være sin rolige og velafbalancerede natur aldrig fortravlet. Foruden ledelsen af værkets mange kontorafdelinger er han med sin humane indstilling den altid forstaaende og hjælpsomme personalechef.

SPORTEN Sommerturneringen i fodbold mellem afdelingerne blev vundet af reparationen. Og en revanchekamp mellem reparationen og et udvalgt hold blev vundet af de udvalgte. Den aarlige pokalkamp mod B. & W. er nu afsluttet. Onsdag den 17. september var et herrehaandboldhold inde i idrætshallen og spillede uafgjort 10-10. Det er første gang, vi har opnaaet saa fint et resultat, saa næste gang skulle vi gerne vinde. Den 20. september blev fodbold, skydning og roning afviklet. I fodbold blev vi for første gang slaaet og med ikke mindre end 6-0; det skal hævnes næste gang. Vi vandt skydningen med 14 point, et fint resultat. Roning vandt vi med flere længder, men det skyldtes sikkert, at Boysen skulle skynde sig hjem. Lørdag den 4. oktober var vi inde med et dame-haandboldholdg til B. & W.'s idræts-

Kontorchef Jessen er særdeles agtet, saavel indenfor værkets rammer som blandt de talrige forretningsforbindelser han nødvendigvis maa være i kontakt med. Naar vi ønsker til lykke paa 50-aarsdagen, er det med følelsen af den tryghed, det giver at have en mand som Jessen i ledelsen. Hjertelig til lykke! Ø

klubs 40 aars jubilæum. Damerne tabte 4-2, men de spillede en god kamp, saa uafgjort havde været mest retfærdigt. Det samlede resultat af matchen blev uafgjort. Joseph Nielsen.

***

TENNIS Saa er sæsonen afsluttet, og selv om der maaske ikke var lige saa meget liv paa banerne som sidste aar, dels paa grund af daarligt vejr i sommerens begyndelse, dels paa grund af andre aarsager som sygdom, lystfiskeri o. s. v., maa vi dog sige, at det har været en god sæson. Medlemstallet er steget til 63, og der blev spillet klubturneringer og en del klubkampe. Dem vi tabte, vil vi ikke tale om, derimod er vi meget stolte af at have vundet en vandrepokal ved at slaa Ølstykke og Kyndby Tennisklub. Vi haaber, at 1959 bliver mindst lige saa god som den forløbne sæson,

K. Schermer.

37

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement