Page 26

F r a b e d r if t s læ g e n :

( Fo r t s a t )

at være en almengyldig regel, at hvad der kommer let gaar let, men hvad der møder modstand, som maa bekæmpes, kommer vanskeligt, men varer til gengæld længere. Dette gælder i al fald med hensyn til tobakken, der i Danmark mødte forfølgelse og modvilje, men sejrede saa stort, at man ogsaa kan tale om tobakkens triumftog i vort land. Tobakkens indfaldsporte maatte nødvendigvis blive havnebyerne, hvor sejge søulke kunne imponere hjemmefødningerne med deres tobaksdrikning. Slig forbavsende handling æggede til efterfølgelse blandt borgerskabet, som tilmed herved erhvervede en attraaværdig følelse af indviet ophøjethed, naar begynderstadiets kvaler lykkeligt var overstaaet. ET SER UD TIL

26

I den henseende var den vigtigste søkøbstad Helsingør, sundtoldens by. Allerede 1606 findes i skiftet efter Anne Dirik Pipers en fortegnelse over et dusin tobakspiber, og blandt fribytteren Thomas Tueckers efterladenskaber 1616 figurerer et bundt „Tabacke" paa 4½ pund og et andet paa 5 pund. I 1680 efterlod Johan Thor Møller 12 dusin tobakspiber. Nu bestod det forhold, at kong Christian IV var svoger til den tobakshadende engelske konge James I. Formentlig har dennes indstilling til tobakken smittet vort eget lands monark. Vist er det, at han saa med misbilligelse paa tobaksnydelsens udbredelse, især i den danske flaade. Enhver maa dog i nogen grad give kongen ret; thi glødende piber er ikke godt naboskab hverken til krudt eller beget og tjæret tovværk. I 1616 kom en bestemmelse om, at rygning blev forbudt paa norske skibe, hvor en smøger skulle straffes med kølhaling. I 1625 skulle tobak være „forbuddet og afskaffet" paa danske skibe, og hvis det fandtes om bord, skulle det kastes i søen og ejermanden staa til ansvar. Men søens folk var haarde halse. De fortsatte ufortrødent deres piberygning,

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement