Page 20

behøver skrot, og mange skibe er gennem aarene blevet hævet for at skaffe stadig mere. Her fortælles om et af de største bjergningsarbejder, der nogensinde er foretaget, nemlig hævningen af den tyske flaade, der blev sænket i Scapa Flow i 1919. Omkring 1 million tons Staal og andet metal blev bjerget, et kolossalt kvantum — til sammenligning kan oplyses, at Det Danske Staalvalseværk aarligt anvender ca. 200.000 tons skrot. TAALVÆRKERNE

* Da den første verdenskrig var forbi, og nationerne begyndte at forhandle om freden, var en af de ting, man drøftede, den

20

tyske flaades fremtid. I mellemtiden laa den - stadig med tysk besætning - i Scapa Flow nord for Skotland. En dag i 1919 blev forhandlingerne brat afsluttet. Tyskerne aabnede bundventilerne og sænkede hele flaaden. „Von der Tann" og „Moltke", „Seydlitz" og „Bayern", „Kaiser", „Bremse", „Konig Albert", „Hindenburg og „Friederich der Grosse", „Keiserin" og „Grosser Kurfurst", „Prinsregent Luitpold" og „Derfflinger". Alle disse store skibe, foruden 25 destroyere, sank paa een eneste eftermiddag ned i Scapa Flow's kolde vand. Ødelæggelsen var definitiv. Scapa Flow var blevet en skibenes kirkegaard. Efter den almindelige mening var sagen slut og

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement