Page 11

1 løbet af kort tid er nylonproppen blevet blød og delvis smeltet indefra, og gasudviklingen i dens indre har i et vist øjeblik slynget proppen ud af sit hul. Derefter er ventilløfteren begyndt at gløde, og den er da øjeblikkelig brændt til jernilte i den strømmende ilt. Den kraftige varmeudvikling herfra har fremkaldt en pludselig forgasning af det smeltede nylonstof, og den store gasmængde i ilten har fremkaldt eksplosionen, hvorved slangen sprængtes paa det første stykke, og noget uforbrændt sod afsatte sig paa indervæggen af dette stykke af slangen. Et sammentræf af uheldige omstændigheder. Efter vor mening viser denne hændelse,

Oversigten omfatter alle indgaaede rapporter, med undtagelse af tilfælde, der omhandler ituslaaede briller eller ødelagte proteser, hvor iøvrigt ingen personskade er sket. Juli F R Let.............. 5 4 Middel ....... 3 0 Svær .......... 0 0 Død ........... - 8 4 12 F = faste arbejdere.

Aug. F R 3 2 1 2 2 0

Septbr. Total F R F R 7 0 15 6 0 0 4 2 1 0 3 0

- -

- -

- -

6

8

22 8

4 10

0 8

at der kræves et sammentræf af mange uheldige omstændigheder for at fremkalde den omhandlede „slangesprængning", som ikke er nær saa farlig som en „gennembrænding" af reduktionsventilen. Hændelsen kan derfor ikke siges at afkræfte den hidtidige praktiske erfaring, der gaar ud paa, at iltreduktionsventiler af den omhandlede type giver overordentlig stor sikkerhed mod „gennembrænding". Men man bør stadig overholde de sædvanlige sikkerhedsregler : Ingen fedtstoffer paa flader, der berøres af ilten. Langsom oplukning af flaskeventilen (brug begge hænder!). Lad være med at staa lige foran ventilen ved oplukningsmanøvrerne. CEL

Procentvis fordeler ulykkerne sig saaledes mellem faste arbejdere og reserveholdsarbejdere: F = 73,4 »/o R = 26,6 %. Ulykkeshyppigheden fordeler sig således mellem F og R.: 1 pr. 47 ansatte og pr. 18 ansatte. Disse tal er baseret paa det gennemsnitlige arbejderantal i kvartalet, hvor R udgør 12 % af den samlede styrke. CEL

30

R = reserveholdsarbejdere.

11

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement