Page 19

Fra sikkerhedsfronten Sikkerhedsingeniør C. E. L A N G

Ulykker forekommet i april kvartal 1958

Let ....................................................................... Middel ................................................................ Svær ................................................................... Død ........................................................................

April F R

Maj F R

Juni F R

6 2 0 -

9 3 0 -

6 1 0 1

2 0 0 -

8 2 10

0 0 0 -

12 0 12

Total F R

1 0 0 -

21 3 6 0 0 0 1 -

8 1 9

28 3 31

F = faste arbejdere. R = reserveholds-arbejdere.

Oversigten omfatter alle indgaaede rapporter med undtagelse af tilfælde, der omhandler ituslaaede briller eller ødelagte proteser, hvor i øvrigt ingen personskade er sket. Procentvis fordeler ulykkerne sig således mellem faste arbejdere og reserveholdsarbejdere: F = 90,5 % R = 9,5 % Ulykkeshyppigheden fordeler sig således mellem F og R: 1 pr. 37 ansatte og 1 pr. 33 ansatte. Disse tal er baseret paa det gennemsnitlige arbejderantal i kvartalet, hvor R. udgør 8,8 % af den samlede styrke.

I april kvartal er 210 personer blevet undersøgt. Det bringes i erindring, at vaccination mod polio og stivkrampe stadig finder sted i konsultationen.

Spildt olie og fedt paa gulvet foraarsager en del tilskadekomster, som kan undgaas ved at tørre op eller strø savsmuld paa men gør det, inden det er for sent.

Inflation er en brist i pengeværdien, som bevirker, at i stedet for at have de penge, som De ikke har, har De det dobbelte, men disse er kun halvdelen værd af det, De skulle have haft, hvis De havde det, som De ikke har.

E. Steenberger.

19

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement