Page 18

Produktionen: 2. kvartal: Knipler t 1957 1958 Grovværk 14.014 17.094 Finværk STAALVÆ RKET Martiningeniør Carlo Poulsen.

I april kvartal har der mod sædvane ikke været afstillet ovne for reparation. Kvartalsproduktionen udgjorde 54.027 t, hvilket gav et halvaarsresultat paa 112.700 t. Dette er ca. 4.400 t mere end sidste aars tilsvarende. Byggearbejderne er nu paa alle sider saa vidt fremskredet, at det ikke kan undgaa at influere paa den daglige drift. Dette gælder i første linie transportforholdene. Et nyt skrotspor med stikspor ved skrotgaarden er etableret, og oplægningen af de nuværende spor i nordsiden har taget sin begyndelse. Ligeledes har det været nødvendigt at forlægge forskellige arbejdspladser i nordsiden for at give plads for Kampsax' stærkt fremadskridende rammearbejde. Endelig er indkøbt en trascavator, der skal udføre rømningsarbejde i slaggekamre og andet tilsvarende arbejde i terrainet. PR OF IL VÆ RKET Valseværksingeniør P. W. Mortensen.

Grovværket. Andet kvartal har været præget af 2-skift, hvorfor færdigjernsproduktionen har været nedadgaaende. Maskinerne har gaaet godt, dog maa siges, at der er for mange smaa stop. Finværket. Valseprogrammet i finværket har ikke været særligt gunstigt, og her gælder det samme som for grovværket, der er for mange smaa stop. Nægtes kan det vel ikke, at baade folk og maskiner i profilværket trænger til sommerferie, som nu nærmer sig, og forhaabentligt holder det gode vejr. God ferie!

18

Færdigjern t 1957 1858 7.391 5.043 9.887 15.546 17.278 20.589

1. halvaar:

Knipler t 1957 1958

Grovværk 31.579 35.515 Finværk

Færdigjern t 1957 1958 16.008 14.252 23.987 31.452 39.995 45.704

PLADEVÆ RKET Valseværksingeniør J. Skov.

I pladeværkets ferie, der begyndte den 29. juni og sluttede den 13. juli, blev maskiner, kraner og ovne nøje gennemgaaet og set efter i sømmene. Da hovedgearet blev aabnet viste det sig, at en tand i drevet var knækket, hvorfor gearets tandhjul maatte udskiftes med reservesættet, der ikke tidligere har været i drift her. En uge før ferien begyndte, blev dybovn nr. 1 revet ned til grunden, og som erstatning for betonmurene om ovnen blev en kasse af staalplader armeret med profiljern sat op. I valsehal 5 blev før ferien en del af nordfacaden revet ned, og fundamenter støbt for søjler, der skal bære en travers for kranbanerne over den 27 meter brede aabning, hvor senere kølebeddingen fra det nye pladeværk skal føres igennem. I hele valsehal 5's sydside er nu en gangbro ført igennem, saa arbejderne i V. 5 og delvis ogsaa fra valsehal 4 i sikkerhed her kan gaa til og fra deres arbejdspladser. Desuden har gæster, der føres igennem V. 5, fra gangbroen en vis oversigt over arbejdsprocesserne i V. 5. Produktionen i aarets første halvaar blev ca. 40.700 t mod forrige aars 36.610 t eller ca. 11 % bedre.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement