Page 32

Lars Larsen, 70 aar, 21. juni, reservehold.

Albert Jensen, 60 aar, 10. juli, lager- og eksped.

Karlo Jensen, 50 aar, 17. maj, staalværk.

Aksel Andersen, 50 aar, 6. juni, lager- og eksped.

Folmer Andersen, 50 aar, 10. maj, staalv. Anker Nielsen, 50 aar, 27. juli, staalværk. Harald Larsen, 60 aar, 17. juni, reservehold.

Richardt Andersen, 50 aar, 5. maj, pladeværk.

Arbejdet søger den dygtige mand som jernspaaner magneten. Dette gælder ikke mindst en dygtig praktiserende læge. Arbejdets omfang kan imidlertid blive saa stort, at det overmander sin mand, hvis han ikke redder sig i tide ved at springe fra. Dr. Steenberger havde i Odense en af de helt store praksis og valgte, da anstrengelserne blev truende, at søge en anden livsform. Det skal der karakter til, thi guld og æren drager ogsaa en læge. Men heller ikke i sin tilbagetrukkenhed fik dr. Steenberger lov at være i fred, og han har nu i snart 6 aar været knyttet til vor virksomhed som bedriftslæge, et job hvor man i almindelighed selv kan bestemme farten. Men ogsaa her han hans evner og virketrang presset paa, og dr. Steenberger gaar med ildhu op i sin gerning, ikke alene med i almindelighed at overvaage sundhedstilstanden paa virksomheden, men ogsaa ved at søge dybt i problemerne. Han er da ogsaa i de forholdsvis faa aar, han har virket som bedriftslæge, blevet anerkendt som en kapacitet paa omraadet saavel herhjemme som i andre lande. Som den gudbenaadede skribent og fortæller han er, har vi tidligere ofte haft glæde af dr. Steenberger som medarbejder ved „Stålbåndet", og vi haaber snart igen at faa hans altid interessante bidrag. Dr. Steenberger er ikke hjemme på sin fødselsdag, men i Norge for at holde foredrag for kolleger om arbejdsskiftenes indflydelse på helbredet samt om støv i arbejdslokaler. — På dr. Steenberger selv vil der ikke foreløbigt blive lejlighed til at samle sig støv ! Hjertelig til lykke ! K. N.

Jacob Damgaard Olsen, 50 aar, 18. juli, staalværk.

Christian Andersen, 50 aar. 17. juni, pladeværk.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement