Page 28

ER L AN D G RI BSØ

OM DET VIL HUSKES,

har egns- og personalhistorikeren, redaktør Erland Gribsø, Frederiksværk, fra 1953 til 1957 skrevet en række artikler („Af vor Egns Historie") her i „Stålbåndet". Med udgangspunkt i den forsvundne landsby Kulerup ved Bjørnehoved — hvor nu Det Danske Staalvalseværk ligger — har vi i de forløbne fem aar sammen med forfatteren været turen rundt om Arresø. Men Frederiksværk er ikke alene byen ved søen, den er ogsaa fjordby, og „Stålbåndet" vil i den kommende tid bringe en serie artikler, der omhandler egnen omkring fjorden, saavel i fortid som i nutid. Der „lægges ud" i selve Roskilde, og derefter føres læserne lidt efter lidt mod nord til Halsnæs og Hundested, idet begge fjordens bredder vil blive omtalt.

28

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement