Page 3

Direktør A. Østergaard.

Fællestillidsmand E. Ambus.

DIRE KT ØRE N : E T F O R L Ø B N E A A R har driftsmæssigt set været fint, og til trods for det kedelige havari i pladeværket i foraaret blev produktionen baade af plader og profiler større end sidste aar. En sammenligning mellem de seneste aar viser følgende tal:

Blokke

Plader

Stangjern

Færdigt Staal

1953 . . .

142.300

58.000

50.200

108.200

1954 1955 1956 1957

166.000 196.500 204.000 223.500

69.000 74.500 84.000 87.000

61.000 72.500 77.500 81.000

130.000 147.000 161.500 168.000

. . . .

. . . .

. . . .

Jeg er glad for at have grund til at bringe en varm tak til alle medarbejdere for den andel, hver enkelt funktionær eller arbejder har i dette smukke resultat og for det ekstra besvær som alle har maattet paatage sig med de i gang værende byggerier og øvrige udvidelser, der naturligvis har generet produktionen noget. 3

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement