Page 39

Vi har talt med Statens Byggeforskningsinstitut om fugtighed, og de siger, at de fugtige ydervægge er et stort problem mange steder. Fugtpletterne kan skyldes, at væggen er porøs, saa regnen slaar igennem, men i langt de fleste tilfælde stammer fugten indefra. En familie paa fire personer producerer nemlig daglig 15 1 vand i døgnet i form af vanddamp, dels gennem sved og aande, og dels ved madlavning, vask og rengøring, som optages af rumluften. Hvis luften ikke fornyes, vil den altsaa blive meget fugtig, og saa søger vanddampene mod de koldeste steder, hvor de slaar sig ned i form af svedevand eller dug, især paa de steder, hvor luftbevægelsen er ringe, f. eks. i hjørner og bag møbler og skilderier. I enhver lejlighed sker der et naturligt luftskifte gennem utætte døre og vinduer, men det alene er ikke nok. Der skal lukkes vinduer op i nogle minutter flere gange daglig, f. eks. i soveværelset om morgenen, i opholdsstuen baade om formiddagen og om aftenen lige før sengetid, i køkkenet under og efter madlavning og opvask, og hvis der er mulighed for det i badeværelset, naar morgentoilettet er overstaaet og efter tøjvask. Jo flere mennesker, der er i en lejlighed, og jo mindre den er, desto flere gange skal der luftes ud. I enhver lejlighed skulle desuden helst findes et par klapruder, trækruder - eller friskluftsventiler - ikke alene i køkkenet, men ogsaa i soveværelset og opholdsstuen. De skal anvendes flittigt, men skal naturligvis ikke staa aabne altid for varmetabets skyld. Der skal nemlig ogsaa varme til at drive fugtigheden ud igennem ydervæggene. Et hus kan ikke holdes tørt, hvis det ikke varmes op i alle rummene, det nytter ikke

at klage over fugtighed og samtidig spare paa brændslet. Det slaar saa godt som aldrig fejl, at naar der klages over fugt i en bebyggelse, vil der som regel være nogle enkelte lejligheder imellem, hvor der ingen kvaler er, der bliver holdt godt varmt og udluftet ordentligt, kort sagt: beboerne har gode boligvaner. Men er det gaaet galt, saa der er fugtpletter paa ydervæggene, maa De prøve følgende raad, før De klager, eller skyder skylden paa regngennemslag: Der maa fyres stærkere, saa lejligheden holdes varmere. Der maa udluftes noget mere, og hvis De ikke allerede har det - saa faa hellere sat nogle klapruder op. Møblerne skal flyttes lidt ud fra ydervæggene, saa der kan komme luft til, og er der kommet mugpletter paa tapetet, maa de børstes af og stryges over med en kloraminopløsning, 2 tabletter pr. liter vand. Mugpletter paa limfarve maa skrabes af, saa den gamle limfarve forsvinder, og derefter maa der stryges med en færdigblandet limfarve, der er tilsat mug- og skimmeldræbende midler. N. P. N.

39

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement