Page 24

ST AAL V ÆRK ET

Martiningeniør Carlo Poulsen. Vor produktionsdjævel, hvem han saa end repræsenterer, har atter i aar maattet lide et nederlag, idet vi opnaaede en aarsproduktion paa 223.482 tons eller en 10 % mere end sidste aars resultat. Det er jo med en vis fryd, at vi dermed for en tid opnaaede at tilfredsstille valseværkernes behov. Aarsagen til denne produktionsforøgelse og overskridelse af det projekterede tilskriver vi tekniske og organisatoriske forbedringer parret med et vel udført arbejde af saavel arbejdere som funktionærer. Af tekniske forbedringer kan nævnes: Ombygning af ovn 3 i lighed med ovn 4. Forcering af ovnene ved større olietilførsel. Ny oliebrænder, den saakaldte Bisrabrænder. Foruden det allerede nævnte maa dog anføres, at vi i 1957 har anvendt en noget højere raajernsprocent og har haft en noget større chargevægt end 1956. Ved organisatoriske forbedringer skal forstaas, at samarbejdet mellem afdelingens enkelte led har været bedre.

24

Støbehallen har i 1957 i modsætning til tidligere været i stand til at afvikle den stadig stigende staalmængde uden forsinkelser af arbejdsgangen, der idag er bedre end nogensinde før. Det er i den forbindelse ganske interessant at se tilbage til et af de første aai efter udvidelsen f. eks. 1951, hvor den gennemsnitlige timeydelse var en 8 tons pr. time mod 12,9 tons/time i 1957. Det var dengang forbundet med de største vanskeligheder at gennemføre støbningerne. Støbehallen kunne ikke holde trit med ovnene, og ventetider var en daglig foreteelse. For 1958 og fremover gælder det i højere grad end nogensinde før at udnytte produktionsapparatet til det yderste. Vort svageste led idag er skrottilførslen fra skrotgaard til ovne. En hurtigere tilgang vil uvægerligt resultere i en forøget timeproduktion. For aaret 1958 ønsker vi alle arbejdere og funktionærer i staalværket og tilknyttede afdelinger, held, lykke og fremgang.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1958 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Staalbaandet - 1958 - Nr. 1  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, årgang 1958

Advertisement