Page 35

Onsdag den 11. september kunne HKklubben fejre 10 aars stiftelsesdag. Klubben har i dag 75 medlemmer, hvilket er en fremgang paa 50 sammenlignet med medlemstallet i 1947. Skiftende tillidsmænd og bestyrelser har trods forskellige problemer i aarenes løb altid forstaaet at bevare det gode forhold værket og klubben imellem, og vi ønsker, at dette maa fortsætte fremover til gavn for begge parter. Klubbens nuværende bestyrelse: Ella Jacobsen, Kirsten Christensen, Vald. Larsen, Thorvald Petersen, Carlo Andersen. I anledning af stiftelsesdagen arrangeredes lørdag den 12. oktober en udflugt til København, hvor vi besøgte chokoladevarefabrikken »Adda« og bryggeriet »Stjernen«. Efter fabriksbesøgene kørte vi til landsbyen i »Lorry«, hvor middagen ventede, og hvor vi iøvrigt hyggede os med musik, sang og varieté.

Kl. 23.30 startede vi igen mod Frederiksværk, en dejlig dag var endt, og vi takker værket, som paa en smuk maade bidrog til turens gennemførelse. Besøget paa »Nærum Nylon« blev udsat paa grund af stop. Vi er inviteret til et aftenbesøg — derom nærmere.

35

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Advertisement