Page 26

( D A NS K S V EJ S E T I D E N D E)

at skære ? Nej, slet ikke, det er meget nemt, naar man blot holder sin skærebrænder i orden og iøvrigt bærer sig rigtigt ad. Ikke desto mindre ser man ofte nogle „kedelige" skæringer, men som regel skyldes de blot nogle ganske elementære fejl, som er lette at rette. Det er oftest brænderen, som faar skyld for de grimme snit, og den er i de fleste tilfælde ganske uskyldig. Selvfølgelig skal man holde sin skærebrænder i orden, rense sine dyser og sørge for, at reduktionsventilerne virker, som de skal. Er disse punkter i orden, gælder det blot om at sørge for at indstille brænderen rigtigt — oxygentrykket! - og føre den saa jævnt som muligt. Paa billedet er vist nogle skæringer og de mest almindeligt forekommende fejl. Alle de viste snit er skaaret med haanden. 1. Dette er et godt haandsnit i 2 5 mm plade. Baade overkant og underkant er skarpe, snitrillerne er næsten lodrette og ikke særlig udprægede. 2. Uregelmæssige indbrændinger ved snittets underkant viser, at forvarmningen har været for ringe. - Gør varmeflammen lidt større. 3. Snittet er meget ujævnt. Øverste kant R DET SVÆRT

26

4.

5.

6.

7.

8.

9.

er stærkt smeltet og trukket med ned i snitfugen. Der er mange slagger ved underkanten. Forvarmningen har været for stærk. — Gør varmeflammen mindre. Overkanten er let smeltet, og skæringen gaar for langsomt. - Oxygentrykket har været for lavt. - Sæt trykket op - se i skæretabellen. Her er snitfladen meget ujævn, og det er vanskeligt at styre skæringen. Der er mange slagger. - Oxygentrykket har været højt. - Sæt det ned. Se i skæretabellen. Snitrillerne er uregelmæssige. - Skærehastigheden har været for lille - sæt den op. Snitkanterne er ujævne, og riller bøjer stærkt bagud. - Skærehastigheden har været for høj - sæt den ned. Snitrillerne er uregelmæssige - snitfladerne er bølgede og ujævne. - Brænderen har været ført ujævn - brug styreruller eller anden støtte for brænderen. Stærke indbrændinger i snitfladen. Skæringen har været afbrudt. - Ved start efter en afbrydelse skal materialet forvarmes igen, hvorefter der aabnes langsomt for skæreoxygenen.

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Advertisement