Page 17

at en sikker mand er en klog mand. Han tænker paa sikkerhed og handler derefter. at du kan se gennem briller, men ikke gennem glasøjne.

at dersom du forsømmer at faa førstehjælp, som ikke koster dig noget, kan en lille rift give dig en infektion, som kan koste dit liv.

at en ny kollega eller lærling trænger til et venneord og til alle de gode raad, du kan give ham. at dine fingre, hænder og øjne tilhører dig. Pas paa dem! De kan aldrig erstattes. at en skødesløs person kan være lykkelig — men sjældent længe.

at mere end halvdelen af alle ulykker skyldes den, som ulykken rammer. at uorden og skødesløshed er sikre aarsager til ulykker. at du straks bør tørre spildt olie o. lign. op efter dig.

at indberette alle farlige forhold i dit arbejdsomraade. (Efter »Pas på« nr. 8 1957).

17

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Advertisement