Page 16

Oversigten omfatter alle indgaaede ulykkesrapporter med undtagelse af de tilfælde, der omhandler ituslaaede briller eller ødelagte proteser, hvor der iøvrigt ingen personskade er sket. Oktober kvartal 1956. Oktbr. Novbr. F R F R

Decbr. F R

Total F R

Let ..............

6 5

6 6

1 3

13 14

Middel ........ Svær ........... Død ............

4 3 13

2 4 2 1 1 11 11

2 2 2 0 5 5

8 8 7 2 1 29 24

10

53

Marts F R 3 3

Total F R 11 6

4 1 0 0 7 4 11

6 7 1 0 1 19 13 32

Juni F R 4 1

Total F R 13 8

3 0 0 2

5 6 0 2

2 1 8

21

22

Januar kvartal 1957. Januar Februar F R F R Let .............. 3 1 5 2 Middel ........ Svær ........... Død ............

1 4 1 0

-

-

5 5 10

1 2 0 0 1 7 4 11

April kvartal kvartal 1951. April Maj F R F R Let .............. 1 4 8 3 Middel ........ Svær ........... Død ............

- -

2 3 0 0

0 3 0 0

-

-

- -

- -

- -

- -

3 7

8 6

7 3

18 16

10

14

10

34

F = faste arbejdere. R = reserveholdsarbejdere.

Procentvis fordeler ulykkerne sig saaledes mellem faste arbejdere og reserveholdsarbejdere:

16

Oktbr. Kvt. ......... F = 54,7 % R = 45,3 % Januar » ......... F = 59,4 % R = 40,6 % April » ........ F = 52,8 % R = 47,2 % Ulykkeshyppigheden i de 3 kvartaler fordeler sig saaledes for F og R: Okt. kvt. 1956 1 pr. 31 ansatte 1 pr. 10 ansatte. Jan. kvt. 1957 1 pr. 46 ansatte 1 pr. 19 ansatte. Apr. kvt. 1957 1 pr. 51 ansatte 1 pr. 16 ansatte. I gennemsnit 1 pr. 43 ansatte 1 pr. 15 ansatte Tallene er baseret paa det gennemsnitlige arbejderantal i hvert kvartal, hvor det viser sig at R udgør henholdsvis 21,5, 21,5 og 21,9 % af den samlede styrke, d. v. s. at forholdet mellem F og R er konstant. For faste arbejderes vedkommende ses tydeligt en jævn tilbagegang i ulykkeshyppigheden - og det afhænger af Deres indsats i kampen mod ulykkerne, om denne nedgang skal fortsætte i fremtiden. Med hensyn til reserveholdsarbejdere er der ikke nogen konstant nedgang i ulykkeshyppigheden, hvilket ville være naturligt, naar forholdet mellem F og R som ovenfor konstateret har været konstant. Der er derfor fortsat behov for at hjælpe og vejlede en mindre rutineret arbejdskammerat paa en ny arbejdsplads. Næste gang er det maaske Dem, der forflyttes til andet arbejde og trænger til hjælp og vejledning. Og saa er der de ikke helt faa, der kommer galt af sted ved at skyde genvej i stedet for at følge færdselsvejene til og fra arbejdsplads eller kantine, — hvor er det meningsløst — ! CEL

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Advertisement