Page 10

%

UN FORHOLDSVIS faa virksomheder har

deres egen organisationsafdeling. Der kan derfor ikke være noget særlig udbredt kendskab til, hvad en saadan afdeling egentlig beskæftiger sig med. Jeg vil derfor nedenfor prøve at give give et lille indtryk af vort arbejdsfelt. 1. K ONTORORG AN ISATI ON

Vi bor paa hovedkontoret, værelse 6. Spøgefulde hjerner har for længst fundet ud af, at vi maa kaldes „sjette afdeling", hvilket faktisk ikke er helt ved siden af, da vi har mange vanskelige tilfælde til behandling. Kontorarbejdet organiserer desværre ikke sig selv. Det er derfor lige så nødvendigt at organisere som at konstruere, købe, sælge, bogføre o.s.v. Og det, vi beskæftiger os med, er udelukkende kontororganisation. Den rent tekniske arbejdsgang falder uden for vort arbejdsomraade, idet vi betragter den som en given forudsætning, et forudbestemt grundlag for kontorernes arbejde.

10

Et organisationsarbejde sættes i gang, naar 1) værkets ledelse giver os ordre dertil, 2 ) en afdeling anmoder derom eller 3) paa vort eget initiativ efter aftale med den paagældende afdeling, naar vi opdager en forbedringsmulighed. Der kan være mange aarsager til at anmode os om assistance. Maaske er der i en afdeling opstaaet behov for flere oplysninger, maaske er et stykke arbejde på grund af større produktion blevet uoverkommeligt inden for den normale arbejdstid, maaske er der kommet nye kontormaskiner paa markedet, som med fordel kan anvendes hos os, maaske er den tekniske arbejdsgang ændret saa meget, at der kræves en tilpasning af kontorarbejdet. Vi starter altid vort arbejde med en analyse af de bestaaende forhold. Selv om vi gør, hvad vi kan, for ikke at forstyrre kontorernes daglige arbejde, kan en saadan tilbundsgaaende analyse med interviews på

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 4  

Personaleblad udgivet af Det danske Stålvalseværk AS, nr. 4 - 1957

Advertisement