Page 30

P AA AR BE J DS P L ADS E N K. Melchiors

vil være nogle bekendt, blev Staalvalseværket for et aars tid siden medlem af „Foreningen kunst paa arbejdspladsen", som i den forløbne tid har arrangeret forskellige udstillinger i marketenderiet. Der har været lejlighed til at se udstillinger som „Dansk kunst 1900 -1950", „Grafik og skulptur", „Byens kunstnere" og et par enkelte andre udstillinger. I øjeblikket er der i marketenderiet ophængt en udstilling, som repræsenterer franske impressionister, og det er denne udstilling, der her skal gøres til genstand for nærmere omtale. I april 1874 aabnede nogle unge kunstnere, som gentagne gange var blevet afvist af „Salonen", en udstilling i et laant lokale hos fotograf Nadar paa Boulevard des Capucines i Paris. Udstillingen blev nærmest en fiasko, den forblev upaaagtet af publikum, og kunstanmelderne havde knapt ord stærke nok til den fordømmelse og foragt, som de udøste over disse taabelige malere og deres umulige makværk. Blandt de udstillede billeder havde et titlen „Impression soleil levant" (indtryk, solopgang). Dette gav anledning til, at kritikeren, Louis Leroy over en haanlig artikel i vittighedsbladet „Charivari" satte overskriften: „Exposition des Impressionistes" (indtrykkernes udstilling), og uafvidende havde han med denne betegnelse, OM DET MAASKE

30

CLAUDE MONET (selvportræt)

der var ment som et skældsord, givet navn til et af de vigtigste kapitler i det 19. aarhundredes kunsthistorie. Impressionisterne lod sig nemlig ikke slaa ud i første omgang. Trods den sønderlemmende kritik fortsatte de med at male paa deres egen maade og udstillede frejdigt aar efter aar; men først 15-20 aar senere kom anerkendelsen lidt efter lidt, og i disse aar havde den lille kreds af kunstnere for at holde sulten fra livet maattet sælge billeder for 100 francs eller mindre, priser hvortil man allerede ved aarhundredskiftet kunne føje to á tre nuller for de samme billeder. Hvad var det da, som var saa nyt og mærkeligt ved disse impressionistiske billeder, at de forargede, ja ophidsede sam-

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Advertisement