Page 28

hed for anbringelse af en ekstra saks samt en rulleretter mærket henholdsvis E og F. Endeligt staar afgangsrullebanen i bedding B i forbindelse med en haspel G, for opspoling af svært, langt rundjern.

Kravene til kvalitet af vore færdige valseprodukter kan ikke stilles høje nok. Dette gælder saavel materialekvalitet, valsningens nøjagtighed, som overfladens udseende. Derfor foretages der efter valsningen en syning af materialet. Materialet skal som regel leveres sammenbunden i bundter af bestemt vægt, og denne bundtning foretages i tilslutning til syningen. De stedlige forhold for disse arbejder har hidtil været ret primitive, hvorfor der for aar tilbage blev besluttet at bygge en ny synings- og bundtningsplads. Forskellige forhold har imidlertid medført, at arrangementet først bliver færdig i denne sommer.

Arbejdsgang. Det færdigvalsede materiale kommer fra finværkets kølebedding og klippes i de ønskede længder i den nuværende koldsaks mrk. H. Materialelængden bestemmes af det indstillelige anslag I. Herfra føres materialet ad rullegang a1 til synerbeddingens tilgangsrullebane b1. Tværtransporten i beddingen er opdelt i 4 af hinanden uafhængige sektioner hver 7 m lange.

Arrangement. Arrangementet er vist skematisk i Fig. 1 og bestaar af: A. Klipperullebane med indstilleligt anslag, B. Tværtransport- og synerbedding med bundtningsplads. C. Rullegang med afkastere for slængbundter. D. Kran med oplagsplads for slæng. For behandling af vinkeljern findes mulig-

Sektionerne kan sammenkobles efter behov afhængig af valsematerialets længde. Materialet føres til en ledig sektion og transporteres paa denne over til den tilsvarende synerplads, hvoraf der altsaa ialt kan etableres indtil 4 langs rullebanen mrk. b2. Synerne sorterer materialet og samler det gode i bundtningsmulderne mrk. s paa fig. 2, her bundtes det til bundter paa mellem 50 og 500 kg. Det kasserede materiale samles

28

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Advertisement