Page 20

Lørdag den 18. maj satte finværket en ny rekord. Denne dag løb nemlig finværkets studietur af stabelen med 72 deltagere om bord, og det er ny rekord for noget arrangement indenfor klub 3. Starten var sat til kl. 7,00, men af hensyn til en aftalt fotografering mødte deltagerne alle kl. 6,45. Der var imidlertid noget galt med fotografiapparatet (noget med, at det ikke kunne tage morgenbilleder), og fotograferingen maatte derfor udsættes til senere paa dagen. Efter at alle havde modtaget Staalvalseværkets smukke, lille emblem, tog vi plads i busserne, hvorefter turens arrangør og leder, valseværksingeniør P. W. Mortensen gav signal til afgang, og af sted gik det ud i den smukke majmorgen med kurs mod København. Vort første maal var firmaet Laur. Knudsen, hvis fabrikation af elektriske artikler er kendt langt udenfor landets grænser. Inddelt i 3 hold, hver med sin fortræffelige fremviser begyndte saa rundturen. At gaa i detailler om alt, hvad vi un-

20

der dette besøg fik forevist, vil blive for omstændeligt. Her vil kun blive omtalt forskellige glimt og indtryk. Udefra virkede L. K. faktisk ikke imponerende, men da vor fører straks oplyste, at der med de 2½ time, vi havde til vor rådighed, kun var tid til at se en enkelt afdeling, nemlig maskinafdelingen, ja, saa var vi alle klar over, at det var et stort foretagende. Om der var mange maskiner? Alene i den særskilte lærlingeafdeling var der flere maskiner, end vi sammenlagt har paa hele DDS. Maskinerne og deres særlige funktioner blev os omhyggeligt forklaret, og det fremgik, at alle dele, som anvendtes i firmaets produktion, blev forarbejdet paa egne maskiner. Til slut blev der budt paa en lille forfriskning i firmaets smukke marketenderi. Dettes beliggenhed oppe i 8nde etages højde med udsigt ud over hele storbyen var noget for sig. Bedre omgivelser i den daglige frokostpause kan næppe tænkes. Vi kunne godt have dvælet lidt længere hos vore flinke værter, men programmet skulle overholdes. Under taksigelser drog vi afsted mod vort næste maal Brdr. Henze's Boltefabrik paa Amager. Ved turens tilblivelse var der fra finværkets side speciel rettet ønske om at se

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Advertisement