Page 16

Tegnet af Svend Nielsen.

ER L AN D G RI BSØ

1862 udkom der paa S. Triers forlag i København en bog, der hed „Røde Ran". Dens undertitel var „Folketradition fra det nordlige Sjælland". Bogen giver i en lang række skildringer et billede af Nordsjællands - nøjere bestemt Arresøs omegns — historie fra oldtiden op til tiden omkring aar 1800. „Røde Ran" vandt hurtigt en meget stor udbredelse paa de egne, der omtales. Bogen findes endnu i enkelte gamle hjem paa Arresøegnen, hvor den opbevares som en helligdom, men den er dog alligevel snart en saga blot. Fortællingerne i „Røde Ran" er en blanding af historisk virkelighed og tildigtning, %%acbk: Vi byg ger% %

16

der ikke nægter sig noget i nervepirrende udmaling af begivenheder, som har tilknytning til Nordsjælland. Noget forfatternavn nævnes ingen steder i bogen, og i mange aar var man af den mening, at „Røde Ran" var skrevet af N. P. Wiwel, en kendt nordsjællandsk skribent i midten af forrige aarhundrede. Man kan finde hans pen i „Berlingske Tidende" fra halvtredserne, og sidst i tresserne skrev han i „Underholdende Læsning", der var en slags tillæg til „Dagblad for Frederiksborg Amt". Det er imidlertid ikke Wiwel, der har skrevet „Røde Ran". Forfatteren hed August Pedersen og var smedemester paa Frederiksværk. General Classen havde, som tidligere omtalt, en søn med en bondekone, Ellen Mogensdatter, fra Store Havelse. Denne søn var den kendte Frede-

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1957

Advertisement