Page 9

Forskningsarbejde. I begyndelsen af aaret har vi efter omfattende prøvning af en række forskellige plader udarbejdet rapport til BV*) for at opnaa godkendelse til at levere ES staal. Godkendelsen foreligger nu efter besøg af M. Blanc fra Paris-hovedkontoret. De undersøgte staal er endvidere brugt til den fra LR**) side ønskede rapport over P. 403 staal, og forøvrigt indgaar de ogsaa i en undersøgelse, vi har foretaget under IIW's***) ledelse. Samtidig er der udarbejdet en almindelig rutine for behandling af van der Weenprøver — en prøve, der har vundet ved nærmere bekendtskab. Jævnsides med disse store prøver har vi øget antallet af alminde-

lige slagprøver, og vi er nu 100 % gaaet ind for Charpy V-notch i stedet for Schnadtprøverne. Vi har ogsaa beskæftiget os meget med armeringsstaal i det forløbne aar. For vort svære kamstaal har vi udarbejdet fremgangsmaade til almindelig elektrosvejsning, og den laboratoriemæssigt udviklede metode har vist sig effektiv i praksis. En række forsøg er afsluttede for — og det med held — at bevise, at ældningstendensen stort set er den samme for alle almindelige staalkvaliteter. C. W.. *) Bureau Veritas. **) Lloyd's Register of Shipping. ***) International Institute of Welding.

Angaaende forbindssager paa skadestuen

Det er med beklagelse, at vi maa henlede opmærksomheden paa, at der „fjernes" forbindssager, plastre, lapissalve og øjendraaber fra skadestuen om natten i et saadant omfang, at vi ser os nødsaget til at træffe drastiske foranstaltninger, saafremt dette uvæsen ikke omgaaende hører op. Forbindssager m.v. er til brug for skaderamte og findes i saa rigelig mængde, at det dækker et antageligt behov pr. nat,

forudsat at der ikke som nu „fjernes" hele pakninger, tuber, flasker etc. Vi skulle nødigt komme i den situation ikke at kunne yde første hjælp til en tilskadekommen, fordi formaalet med forbindssagerne paa skadestuen misforstaas af visse personer. — Vis samfundssind og lad forbindssagerne ligge til dem, der kan faa brug for disse -! C. E. Lang.

9

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1957

Advertisement