Page 13

For at sikre at ingen, der ikke har gennemgaaet kursus i betjening af skærebrændere, indlader sig paa autogenskæring med risiko for at foraarsage ulykker paa sig selv og andre, indføres skærebeviser som gengivet ovenstaaende. Beviserne, der er i samme format som identitetskortene, er i øjeblikket under trykning, og vil formentlig allerede være under udlevering, naar dette nummer af „Stålbåndet" udsendes. Der skulle hermed være skabt et grundlag for en effektiv kontrol med, at ingen, der ikke har gennemgaaet og bestaaet uddannelse til autogenskærer, faar lejlighed

til at anvende skærebrænder, ligesom der er mulighed for ved fornyelser af beviset at kontrollere den enkeltes færdigheder og viden i praksis og teori. Det er vort haab, at denne kontrol vil være medvirkende til undgaaelse af ulykker i forbindelse med autogenskæring. - Iøvrigt gøres opmærksom paa, at den, der for egen regning eller paa opfordring indlader sig paa at betjene en skærebrænder uden at have gennemgaaet og bestaaet kursus her paa værket, handler uansvarligt over for sig selv og arbejdskammeraterne —!

13

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1957 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1957

Staalbaandet - 1957 - Nr. 2  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 2 - 1957

Advertisement