Page 36

INDHOLD: Direktør H. P. Christensen, 70 år..............

2

Fra Kraks blå bog (uddrag).......................

4

Tegning af dir. H. P. Christensen..............

5

Forestående udvidelser..............................

6

Fra afdelingerne ..........................................

12

Sidney Gilchrist Thomas ............................

13

Gamle Frederiksværkslægter....................

16

Fra samarbejdsudvalget ..............................

21

Fra sikkerhedsfronten .................................

23

Brug briller ..................................................

27

PERSON ALE BLAD udgivet af

Tordenvejr ..................................................

29

DET DANSKE ST AAL VALS EVÆ RK A/S FREDE RIKS VÆ RK

Bedriftslægens beretning............................

33

Personalia ....................................................

35

1.000.000 tons færdigstål..........................

36

Redaktø r KNUD NIELSEN

Det erindres måske, at vi sidste år i maj fejrede begivenheden een million tons udstøbte blokke i stålværket. I døgnet den 22. august i år passerede valseværkerne det samme tal, idet pladeværket da havde valset 395.508 tons og profilværkerne 604.492 tons færdigmateriale altså ialt 1.000.000 tons siden værkets start. — Fint, fint — vi er godt begyndt på den næste million!

KAY HANSENS BOGTRYKKERI - FR.VÆRK

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1956 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1956

Staalbaandet - 1956 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1956

Advertisement