Page 27

BRUG BRILLER SIKKERHEDSINGENIØR C. E. LANG

Har brugen af beskyttelsesbriller nogen praktisk værdi? Svaret må blive et afgjort

JA! I forbindelsen med spørgsmålet om det hensigtsmæssige i at anvende beskyttelsesbriller på arbejdssteder, hvor der er chance for at få øjnene beskadiget, det være sig ved slibning, mejsling, stenskæring og andre steder, hvor disse kan blive ramt af opspringende emner eller mindre partikler, har vi henvendt os til Jernindustriens Ulykkesforsikring for at få oplyst, hvor mange øjenskader, der anmeldes årligt. For året 1954 er tilmeldt ialt 375 skader eller 1,25 skade pr. arbejdsdag (300 dage), der omfatter såvel svære skader med mistet syn, som beskadigelser der kun medfører få sygedage. Endvidere oplyses, at øjenskaderne udgør 10 % af samtlige tilmeldte skader, hvilket viser, at der må kunne gøres noget for at nedsætte antallet af disse, da hensigtsmæssig øjenbeskyttelse i mange tilfælde ikke er så vanskelig at opnå. Brugen af briller er for mange en nødvendighed, for at de kan udføre deres arbejde. Brug af beskyttelsesbriller under arbejdet burde være lige så naturligt for dem, der har normalt syn, og derfor ikke af andre årsager er tvunget til at bruge briller, som det er at bruge solbriller eller motorbriller. Hvorfor skal arbejdspladsen, hvor man tilbringer ca. ⅓ af døgnets timer, være stedbarn, når behovet her sikkert er langt

større end der, hvor man tilbringer de resterende ⅔ af døgnet. Øjne er en kostelig gave, som de færreste vist skønner rigtig på, sålænge de har dem, men de er meget ømfindtlige overfor ydre påvirkning af fremmedlegemer og andet og bør derfor behandles med største respekt og omhu. Som englænderne siger: „Man bør ikke engang med albuen berøre sine øjne". Får De noget i øjet, så forsøg ikke at fjerne det med en tændstik, en stor snavset finger, et lommetørklæde eller andet, men lad en samarit se på det. Kan han ikke klare det, bliver De henvist til lægen. Om værdien af beskyttelsesbriller har vi haft en samtale med 3874, Børge Christensen, der den 28/6 fik knust et brilleglas, da skæreskiven på stensaven sprængtes, og et stykke heraf slog op i ansigtet på ham: Børge Christensen, hvad var egentlig årsagen til, at skiven sprængtes?

27

Profile for Preben Jørgensen

Staalbaandet - 1956 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1956

Staalbaandet - 1956 - Nr. 3  

Personaleblad udgivet af Det Danske Stålvalseværk AS, nr. 3 - 1956

Advertisement